BUSINESS MOVEMENT

GE ก้าวสู่ตลาดบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ

จีอี พาวเวอร์ ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการต่าง ๆ ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการบริโภคพลังงาน แถลงข่าวล่าสุดถึงการได้รับความไว้วางใจจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ในการเป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อไปอีก 10 ปี โดยสัญญาจะครอบคลุมการให้บริการ การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ รุ่น GE Frame 6B และรุ่น GE Frame 5 ที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ โรงโอเลฟินส์ หน่วยที่ 1 ของ GC ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดย GC เป็นลูกค้ารายแรกในประเทศไทยที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ (GE’s Predix* Asset Performance Management) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลด้านพลังงานที่ทันสมัย (Total Plant and Digital Solutions) ของ GE มาปรับใช้ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง

Read more