FOREIGN NEWS

More women are joining Fortune 500 boards than ever before

จากผลการสำรวจผู้บริหารองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถและมีผลงานโด่ดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก จนติดโผฟอร์จูน 500 อันดับผู้บริหารองค์กรแห่งปีของโลก นั้นเริ่มมีรายชื่อผู้บริหารที่เป็นผู้หญิง ที่มีความรู้ความสามารถ มีผลงานโด่ดเด่น และเป็นผู้ทรงอิทธิพลขององค์กรจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลก เข้ามาติดโผการจัดอันดับของฟอร์จูนเป็นจำนวนมากขึ้น
บริษัท Heidrick & Struggles ที่ดำเนินธุรกิจในการเฟ้นหาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงานโด่ดเด่นต่อสายตาชาวโลก ได้มีรายงานฉบับล่าสุดออกมาว่า ปีที่แล้ว ผู้บริหารที่ได้รับการจัดอันดับจากโผ Fortune 500 เป็นผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงถึง 183 คนจากจำนวนผู้บริหารรายใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 462 คน หรือคิดเป็น 40% ที่เป็นผู้หญิง จำนวนผู้บริหารที่ติดโผเป็นผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับเมื่อ10 ปีก่อน และนั่นถือว่าเป็นจำนวนที่สูงที่สุดเลยก็ว่าได้
การเริ่มต้นที่สดใสนี้ ถือเป็นการก้าวที่สำคัญเลยทีเดียวสำหรับผู้บริหารผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลขององค์กรจะเริ่มมีบทบาทต่อสายตาชาวโลกมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางบริษัท Heidrick & Struggles เองมีความเชื่อมั่นเหลือเกินว่า ในปี คศ. 2023 จะมีผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงเข้ามาอยู่ในโผการจัดอันดับ Fortune 500 ได้เท่ากับจำนวนผู้บริหารที่เป็นผู้ชาย
นอกจากนี้ ในรายงานของบริษัท Heidrick & Struggles ยังแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันมีปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการแต่งตั้งผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงอยู่ด้วย อาทิเช่น ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้มีการออกกฎหมายฉบับใหม่โดยมีสาระสำคัญว่าบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องมีผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงอยู่ในผู้บริหารระดับสูงด้วย เป็นต้น
เหล่าบรรดาผู้บริหารระดับสูงเองก็รู้สึกถึงความกดดันดังกล่าว ที่อาจจะมีคำถามมาจากทางลูกค้าก็ดี หรือทางพนักงานในองค์กรที่มีอายุน้อยกว่าก็ดี ต่อการก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งที่สำคัญขององค์กร
ถึงแม้ว่าจะมีการแต่งตั้งผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงที่ติดโผการจัดอันดับ 500 อันดับของนิตยสาร Fortune ยังคงมีสัดส่วนคิดเป็น 22.5% เท่านั้น
แต่ถึงกระนั้นก็ตาม หากองค์กรใดเป็นองค์กรที่เล็ก และมีจำนวนพนักงานน้อย ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ส่วนใหญ่ก็ยังคงจะเป็นผู้ชายอยู่ดี
ความหลากหลายในเชื้อชาติ และจริยธรรม ของผู้บริหารรายใหม่ทั้งชาย และหญิง คิดเป็นสัดส่วน 23% ของผู้บริหารที่ได้รับการคัดเลือกจัด 500 อันดับ จากนิตยสารฟอร์จูน เมื่อปีที่ผ่านมา
บริษัท Heidrick & Struggles สังเกตว่า ความหลากหลายของคณะกรรมการบริหารนั้นโดยรวมเติบโตขึ้นจริง แต่ก็ยังน่าผิดหวังอยู่มาก
บริษัท Heidrick & Struggles แนะนำว่า ซีอีโอส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มผู้ชายที่มีอำนาจในการบริหารแต่กลับมีชื่อเสียงในด้านที่ไม่ค่อยดีนัก คณะกรรมการบริหารจึงควรพิจารณาผู้จัดการทั่วไปและหัวหน้าแผนกที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยม รวมไปถึงข้าราชการที่เกษียณอายุของหน่วยงานรัฐบาลขนาดใหญ่ และนายทหารที่เกษียณอายุ เมื่อทำการสรรหาคนใหม่ และพวกเขาควรมองหาผู้บริหารที่มีอายุน้อยแต่สามารถไต่เต้าอย่างรวดเร็วด้วย
บริษัท Heidrick & Struggles ที่ดำเนินกิจการในการเฟ้นหาผู้บริหารระดับสูงเพื่อส่งรายชื่อเสนอให้ลูกค้าพิจารณานั้น ได้กำหนดเป้าหมายของบริษัทว่า อย่างน้อย 50% ของผู้บริหารที่เฟ้นหานั้นต้องมีความสามารถที่หลากหลายสาขา หลากหลายเพศมากยิ่งขึ้น
ที่สุดของที่สุดก็คือ สิทธิ และ โอกาสที่เท่าเทียมกันของผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถที่โด่ดเด่นและเหมาะสมทุกประการที่จะขึ้นแท่นผู้บริหารผู้ทรงอิทธพลขององค์กร โดยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิง หรือเพศชายก็ตาม

ที่มา: https://edition.cnn.com/