BUSINESS MOVEMENT

GE ก้าวสู่ตลาดบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ

จีอี พาวเวอร์ ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการต่าง ๆ ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการบริโภคพลังงาน แถลงข่าวล่าสุดถึงการได้รับความไว้วางใจจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ในการเป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อไปอีก 10 ปี โดยสัญญาจะครอบคลุมการให้บริการ การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ รุ่น GE Frame 6B และรุ่น GE Frame 5 ที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ โรงโอเลฟินส์ หน่วยที่ 1 ของ GC ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดย GC เป็นลูกค้ารายแรกในประเทศไทยที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ (GE’s Predix* Asset Performance Management) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลด้านพลังงานที่ทันสมัย (Total Plant and Digital Solutions) ของ GE มาปรับใช้

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น GC กล่าวในงานร่วมซ็นสัญญาครั้งนี้ว่า GC ในฐานะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ของประเทศไทย และเป็นแกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. GC มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีระดับแนวหน้า พร้อมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างให้เกิดเคมีภัณฑ์ที่เข้าถึงทุกความสุข (Chemistry for Better Living) ให้กับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรต่าง ๆ GC มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนานกับ GE และมองเห็นประโยชน์ในเทคโนโลยีและการให้บริการของ GE จึงได้ต่อสัญญาการให้บริการเพิ่มเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงานรวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ

                ที่ผ่านมาบริษัทในกลุ่ม ปตท. มีการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซของ GE เป็นจำนวนทั้งสิ้น 29 เครื่อง โดย GE ได้ร่วมงานกับ กลุ่ม ปตท. ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มาตั้งแต่ปี 2532 เป็นสัญญาแบบ Multi-Year Agreement (MYA) กับ GC ฉบับแรก ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2552 และเมื่อขยายเวลาไปอีก 10 ปี MYA นี้จะสิ้นสุด ณ ปี 2575

                เทคโนโลยี GE’s Predix* Asset Performance Management ของ GE จะช่วยให้ GC สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการและยังทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซมีประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการขยายเวลาการตรวจสอบระบบ จากเดิมที่ดำเนินการทุก 3 ปี ปรับเป็นการดำเนินการทุก 4 ปี อีกทั้งยังเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงไฟฟ้าของ GC ที่จังหวัดระยอง นอกจากนี้ การติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าว ถือเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง ช่วยให้สามารถเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเชิงลึก

ด้าน นายดาเรน การ์วูด (Darren Garwood, Region General Manager-Asia Pacific, GE Power ให้สัมภาษณ์หลังเซ็นสัญญาว่า “ความเชื่อถือได้และประสิทธิภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า แพลตฟอร์ม Total Plant and Digital Solutions ของ GE มอบระบบดิจิทัลและการให้บริการด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้ GC เพิ่มความมั่นคงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าของตน และเป้าหมายสูงสุดคือ การสามารถสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยที่ต้องการลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันยาวนานพร้อมทั้งความร่วมมือที่ดีระหว่าง GE และ GC ทำให้ GC ขยายระยะเวลาสัญญา MYA กับ GE ต่อไปอีก 10 ปี…

                …ซึ่งนอกจาก GC แล้ว ทาง GE ยังมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มบริษัทชั้นในประเทศไทยอีกหลายเจ้าที่ใช้เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซของ GE ซึ่งอนาคต ก็คาดว่า เมื่อถึงระยะเวลาที่เครื่องจักรได้เดินเครื่องไประยะหนึ่ง ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ต่อสัญญาเพื่อร่วมให้บริการ เป็นผู้ดูแล บำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซอย่างที่ทาง GC ได้ให้ความไว้วางใจต่อไป เรามั่นใจในเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลของเราจะช่วยให้ลูกค้านอกจากได้ความมั่นใจว่า ด้วยเทคโนโลยีของ GE จะทำให้ระบบของลูกค้าไม่มีการหยุดชะงักในช่วงการดูแลรักษาระบบ และเมื่อได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบก็จะช่วยให้ลูกค้าได้ลดต้นทุนกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ด้วย

                สำหรับข้อสงสัยถึงสภาพตลาดที่เจ้าอื่น ๆ จะเข้ามาแข่งขันด้านบริการนี้ นายดาเรนกล่าวว่า เนื่องจากระบบทั้งหมดที่ลูกค้าหลายเจ้าได้ใช้เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ แม้จะยังไม่ได้เซ็นสัญญาในการดูแลบำรุงต่อเหมือนอย่าง GC ในวันนี้ แต่การจะไปเริ่มใหม่กับเจ้าใหม่ที่ไม่ใช่เจ้าของเทคโนโลยีในเครื่องจักรนั้น ๆ ก็ถือเป็นการลงทุนเวลาที่มากและอาจรวมไปถึงการลงทุนด้ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นด้วย เพราะเจ้าใหม่ก็ต้องใช้เวลาศึกษาเทคโนโลยีของ GE อีกทอดหนึ่ง ทว่า หากใช้บริการของเจ้าเดิมที่แต่ละเจ้าได้เลือก GE ไปก่อนหน้านั้น เรื่องที่กล่าวมาทั้งหมด ก็จะหมดไป เพราะ GE มีเทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มาสนับสนุนลูกค้าตรงนี้ ไม่เพียงลูกค้าจะได้บริการดูแลรักษาแล้ว ลูกค้าก็ยังได้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จาก GE ที่จะทำให้เกิดการลดต้นทุนมากขึ้นด้วย”

                “GE มั่นใจว่า เราจะสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมของเราไว้ได้ทั้งหมดครับ” นายดาเรน กล่าวทิ้งท้าย