NEW UPDATE PR NEWS

รู้ก่อน ปรับตัวก่อน!! เอ็นไอเอเปิดคัมภีร์ 10 New Normal เทคฯ ดิจิทัล เครื่องมือสำคัญเพื่อการอยู่รอดจากภาวะวิกฤติ

การอุบัติขึ้นและการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เป็นตัวแปรที่ทำให้หลายภาคส่วนเกิดการหยุดชะงัก เนื่องด้วยมาตรการล็อกดาวน์และการเว้นระยะห่างทางสังคม ทั้งยังทำให้เกิดข้อจำกัดในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การดำเนินชีวิต ความเสียหายในภาคแรงงาน ตลอดจนการชะลอการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นยังทำให้เกิดแนวทางที่หลายคนอาจไม่คุ้นเคย หรือที่เรียกว่า “New Normal” ที่กำลังจะก้าวเป็นสิ่งปกติที่เริ่มคุ้นชินตา ไม่ว่าจะในแง่ของวัฒนธรรม วิถีชีวิต พฤติกรรมของคนในสังคม รวมทั้งระบบเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเรื่องที่ในระดับปัจเจกบุคคลจำเป็นต้องก้าวให้ทัน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute: IFI)  ได้ทำการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19  และพบว่า New Normal หนึ่งที่กำลังทวีบทบาทและกำลังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมชีวิตประจำวันคือ “ระบบดิจิทัล (Digital) ที่ได้ช่วยสร้างทั้งปฏิสัมพันธ์ การทำธุรกรรม การเชื่อมต่อทุกภาคส่วนให้เข้าถึงกัน โดยประกอบด้วย 10 เครื่องมือที่น่าสนใจและสามารถช่วยมนุษยชาติให้อยู่รอดภายใต้การระบาดของไวรัสดังกล่าวได้ ดังนี้ Blockchain Technology ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในการบริหารจัดการระบบข้อมูล โดยเฉพาะในทางการแพทย์ ตลอดจนการติดตามอุปกรณ์ หรือสิ่งของสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ฯลฯ ให้กับหน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณชน โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือโลกสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเฟซบุ๊ค และทวิตเตอร์

Read more
NEW UPDATE PR NEWS

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ช่วยทีมแพทย์-พยาบาลฝ่าวิกฤติ COVID-19

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ช่วยทีมแพทย์-พยาบาลฝ่าวิกฤติ COVID-19 ต่อเนื่อง ปันรายได้ 500,000 บาท มอบให้ศูนย์แพทย์กาญจนาฯ ม.มหิดล นางสาวนฑา กิตติอักษร (กลาง) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD มอบรายได้ร่วมสมทบทุนจากยอดขายในแคมเปญ “ช่วยกัน” จำนวน 500,000 บาท ให้แก่ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาและดำเนินการวิจัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  และสมทบทุน “สร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2” เมื่อเร็วๆ นี้  โดยมีนางสาวผดาพร มูลศาสตร์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด นางสาวอาระตี เบญจาธิกุล (ขวาสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานสื่อสารการตลาด เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ และแพทย์หญิงมนัสวี  จรดล (ซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ร่วมด้วย จากซ้ายไปขวา 1. พญ.มนัสวี จรดล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2. รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 3.

Read more
NEW UPDATE PR NEWS

หลังโควิดเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส ชูเน้นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วัฒนธรรมและอาหาร ดึงนักท่องเที่ยวไฮเอนด์ เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ สอวช.งัดมาตรการหนุนเพื่อความยั่งยืน

เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดเวทีหารือแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหลังวิกฤติการณ์โควิด-19 โดยในสัปดาห์นี้ ได้หยิบยกแนวทางการฟื้นฟูภาคส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจไทยอย่างการท่องเที่ยว มาแลกเปลี่ยนหารือถึงแนวทางการฟื้นฟูและทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มาร่วมพูดคุย ดร. ยุทธศักดิ์ กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงของต่อการท่องเที่ยว แม้ประเทศไทยจะผ่านเหตุการณ์โรคระบาดและภัยธรรมชาติมานับครั้งไม่ถ้วน แต่ต้องยอมรับว่าครั้งนี้รุนแรงที่สุด มีการคาดการณ์ระยะเวลาที่เหลือของปีนี้ การท่องเที่ยวจะกลับมาเร็วที่สุดคือช่วงไตรมาสที่ 4 หรือต้นปีหน้า แต่จะกลับมาในรูปแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ นักท่องเที่ยวจะคำนึงถึงความปลอดภัย อีกทั้งในประเทศเองยังคงมาตรการในการจำกัดการเดินทง การเคลื่อนย้ายและการรวมตัวของคนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤติ ประเทศไทยก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดจนได้รับการยอมรับในระดับโลก ทำให้คนเชื่อมั่นอยากเดินทางมาประเทศไทย จุดขายเรื่องความปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงเป็นตัวชูโรงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลังโควิด อีกหนึ่งจุดขายคือ เรื่องความคุ้นเคย ทั้งด้านวัฒนธรรมและอาหาร ตลอดจนจุดขายเรื่องความสวยงามของทั้งธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟู และน้ำใจของคนไทยในการช่วยเหลือเกื้อกูล ก็เป็นอีกจุดขายของการท่องเที่ยว หลังวิกฤตครั้งนี้ คงยากที่จะทำจุดขายใหม่แต่เรามีจุดขายที่มีศักยภาพอยู่แล้วเพียงแต่ต้องเพิ่มมูลค่าจุดขายเดิมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น สิ่งที่สำคัญนับจากนี้ คือ การ Upskill Reskill บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และการทำดิจิทัลแพลตฟอร์มให้เกิดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการท่องเที่ยวไทยให้สามารถพร้อมฟื้นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more
NEW UPDATE PR NEWS

องค์การสหประชาชาติ ชื่นชมความมุ่งมั่นของ สตีเบล เอลทรอน ต่อการผลักดันแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง

15 มิถุนายน 2563 กรุงเทพ, ประเทศไทย – องค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations ได้ส่งจดหมายแก่บริษัท สตีเบล เอลทรอน ในเยอรมนี เพื่อแสดงความขอบคุณหลังบริษัทฯ ลงนามในร่างนโยบายแสดงความมุ่งมั่นระหว่างบริษัทผู้ผลิตสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 67 แห่งในประเทศเยอรมนีเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศที่ดีขึ้น ซึ่ง สตีเบล เอลทรอน ต้องการตอกย้ำจุดยืนในการเป็นผู้นำด้านแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม และดำเนินการสานต่อความมุ่งมั่นนี้ให้เกิดขึ้นกับโรงงานของ สตีเบล เอลทรอน ทุกสาขาทั่วโลก “เรามีความยินดีที่ร่างนโยบายแสดงความมุ่งมั่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศ ได้รับการตอบรับที่ดีจาก องค์การสหประชาชาติ สภาพอากาศในปัจจุบันทำให้เราไม่สามารถเสี่ยงต่อการกระทำที่ส่งผลกระทบในระยะยาวได้อีกต่อไป ร่างนโยบายนี้ จะสนับสนุนให้เกิดการลงทุนเพื่อป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอุตสาหกรรม รวมไปถึงการกำหนดมาตรการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ ซึ่งทุกบริษัทต้องนำไปปรับใช้” ดร. นิโคลัส แมทเทน กรรมการผู้จัดการบริษัท สตีเบล เอลทรอน เยอรมนีกล่าว โรงงานสตีเบล เอลทรอน ในประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในส่วนของสตีเบล เอลทรอน เอเซีย ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องกรองน้ำ ปั๊มน้ำ ฮีทปั๊ม และเครื่องเป่ามือ ให้แก่ตลาดทั้งในประเทศไทยและส่งออกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโรงงานในประเทศไทยนั้นได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ซึ่งทีมวิจัยและพัฒนาของสตีเบล เอลทรอน เอเซีย

Read more
NEW UPDATE PR NEWS

SMART PROCESS สมดุลแห่งกระบวนการ “มาตรฐาน” ผสาน “ความสะดวก ปลอดภัย”

หากกล่าวถึงหัวใจสำคัญของกระบวนการผลิตสินค้าและกระบวนการ โลจิสติกส์ที่สามารถนำส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับได้อย่างสมบูรณ์ ในช่วงเวลา ที่เหมาะสมได้นั้น ความสำคัญคือ “มาตรฐาน” โดยถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่ ผู้ผลิตต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภคและแน่นอนว่าเป้าหมายดังกล่าวคงเกิดขึ้น ไม่ได้ หากปราศจาก “เครื่องมือ” หรือ “ตัวช่วย” ที่จะช่วยให้การผลิตและ กระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวมถึงมีประสิทธิภาพสูงสุด มาตรฐาน สำคัญอย่างไร? ในทุกกระบวนการผลิตและการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม ใดๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรฐานรองรับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สูงสุดต่อผู้บริโภค ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรฐานหลักคือ มาตรฐานการผลิต (GMP: Good Manufacturing Practice) คือ หลักเกณฑ์และการจัดการที่ดีในกระบวนการผลิต ซึ่งมาตรฐาน ดังกล่าวนี้จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือ CODEX เพื่อให้เกิดแนวทางอันดีในการคำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่ผู้ผลิตใน อุตสาหกรรมต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนการตั้งโรงงาน อันได้แก่ อาคารสถานที่ในการปฏิบัติงาน สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจะต้องได้มาตรฐาน มีความสะอาดถูกหลักอนามัย ซึ่งในการออกแบบก่อสร้างอาคารสถานที่นั้นมักมีการคำนึงถึงอุปกรณ์ที่จะติดตั้งเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งานและ ปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงาน เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนั้นจะต้องผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย สามารถสัมผัสกับส่วนผสมของวัตถุดิบได้และไม่เกิดปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้เครื่องมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราควรเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเพื่อลดแรงใน การทำงาน โดยมีอุปกรณ์ที่นิยมติดตั้ง

Read more
NEW UPDATE PR NEWS

Deliveree เปิดให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแอปในชลบุรี ชูจุดแข็งช่วยธุรกิจลดต้นทุนขนส่งได้ถึง 40%

Deliveree ผู้นำด้านโลจิสติกส์และบริการขนส่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน ขยายการบริการไปยังจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้ พร้อมให้บริการขนส่งคุณภาพแก่ธุรกิจ ร้านค้า SMEs และผู้ใช้งานทั่วไปในชลบุรี ในราคาประหยัดการขยายการบริการไปยังชลบุรีเป็นไปเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจในภาคตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนธุรกิจการผลิต ธุรกิจการกระจายสินค้า ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ตลอดจนภาคการบริการ เช่น โรงแรม ร้านค้าปลีก และร้านอาหาร จุดเด่นหลักของโมเดลการขนส่งของ Deliveree คือใช้เทคโนโลยีเป็นตัวกลางเชื่อมให้ผู้ใช้งานและผู้ขนส่งหรือผู้ขับรถที่กำลังหางานมาเจอกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดเวลาในการหารถกระบะรับจ้างและต่อรองราคา ส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลง และช่วยธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ได้ถึง 30-40% ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้ใช้สามารถหารถขนส่งได้อย่างรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมง ต่างจากบริการขนส่งในรูปแบบเดิมที่ต้องมีการจองรถล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วันเพื่อการันตีรถ ทำให้การบริหารการขนส่งของธุรกิจต่างๆ ยืดหยุ่นกว่าเดิม“Deliveree มีฐานลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลายหมื่นราย บริการของ Deliveree ตอบโจทย์ลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้งานในเชิงธุรกิจ เพราะช่วยให้บริษัททั้งเล็กและใหญ่ลดความจำเป็นในการลงทุนเพื่อซื้อรถขนส่ง ลดต้นทุนคงที่ที่ไม่จำเป็น ในขณะเดียวกันก็สามารถรองรับการใช้งานที่ผันผวนตามวัฏจักรธุรกิจได้ดีขึ้น และให้บริการส่งของได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า ถือว่าเป็นเรื่องที่วิน-วินสำหรับธุรกิจ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เราจึงเชื่อมั่นว่าโซลูชั่นการขนส่งของ Deliveree จะเป็นอีกกำลังสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในพื้นที่ชลบุรี” ชนิสา เรืองคีรีอัญญะ ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ Deliveree กล่าว บริการขนส่งสินค้าในชลบุรี ค่าบริการของ

Read more
NEW UPDATE PR NEWS

“อิชิตัน กรุ๊ป” ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกการต่อต้านการทุจริต

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของ อิชิตัน กรุ๊ป ที่ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล โดยมี คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ (ขวา) กรรมการ และ เลขานุการโครงการ CAC และ กรรมการผู้อำนวยการ IOD มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านกระบวนการรับรอง จำนวนทั้งสิ้น 68 บริษัท ในงานสัมมนาประจำปี (National Collective Action Coalition Conference) ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “Innovations in the Fight against Corruption” ณ ห้องรีเจนซี่ บอลรูม โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้ ในงาน นายธนพันธุ์ คงนันทะ (ซ้าย)

Read more
NEW UPDATE PR NEWS

PEA ร่วมมือ KERRY สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เสริมธุรกิจพลังงานยุคดิจิทัลเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

24 ตุลาคม 2562 : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และ เคอรี่ สยามซีพอร์ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษา วิจัยโครงการทางธุรกิจพลังงานด้านระบบดิจิทัล และพลังงานแสงอาทิตย์ (Digital and Solar Energy Business Project) ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพลังงานที่เคอรี่ สยามซีพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน PEA Digital Platform นายชีวิน พัฒนคูหะ รองผู้ว่าการสายงานธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) (ซ้าย) จับมือลงนามกับ นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด นายชีวิน พัฒนคูหะ รองผู้ว่าการสายงานธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่า “PEA ในฐานะผู้ให้บริการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของประเทศมาเกือบ 60 ปี ร่วมมือกับ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด

Read more
NEW UPDATE PR NEWS

ไร้ดวงตาแต่ไม่ไร้ฝีมือ “ปักจิตปักใจ” สุดยอดงานคราฟท์ จากฝีมือผู้พิการทางสายตา ไปรษณีย์ไทย ส่งตรงถึงมือคุณ

“คราฟท์ : CRAFT” คืองานหัตถกรรมสุดประณีตที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว และกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน งานคราฟท์บางชิ้นถูกนำไปตกแต่งบ้าน บางชิ้นถูกนำไปเป็นของที่ระลึก หรือนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ จึงไม่น่าแปลกใจที่วันนี้เราจะเห็นงานคราฟท์หลายชิ้นโลดแล่นอยู่ในร้านขายสินค้าราคาแพง และเป็นเครื่องประดับของหมู่วัยรุ่นไปจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งในประเทศไทยเองมีงานคราฟท์ที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบทั้ง สินค้าแฟชั่น เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องปั้นดินเผา ซึ่งต่างมีลักษณะการออกแบบที่แตกต่างกันออกไปงานคราฟท์ที่ดูมีความน่าสนใจไม่น้อย คืองานคราฟท์จากโครงการ “ปักจิตปักใจ” เป็นงานฝีมือที่ถูกถักทอและปักขึ้นด้วยฝีมือผู้พิการทางสายตาทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสนเข็มไปจนถึงการบรรจุสินค้าเตรียมจำหน่ายและได้รับการสนับสนุนจากไปรษณีย์ไทยในการช่วยขนส่งอุปกรณ์ อีกทั้งเข้ามารับสินค้าถึงบ้านผู้พิการทางสายตา พร้อมจัดจำหน่ายและจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้ที่สนใจอีกด้วย ใครที่อยากรู้ว่างานคราฟท์จากโครงการ “ปักจิตปักใจ” จะสวยงามแค่ไหน ไปตามติดพร้อมกันได้เลยผลิตภัณฑ์ที่โครงการ “ปักจิตปักใจ” นำต้นแบบมาจากการปักผ้า “ซาชิโกะ” เป็นการปักผ้าในแบบฉบับของชาวญี่ปุ่น โดยการปักจะนิยมใช้ไหมญี่ปุ่นสองสี ใช้วิธีการปักแบบง่าย ๆ ด้วยการด้นตะลุย เป็นลวดลายซ้ำๆ หรือสานกันเป็นลวดลายต่างๆ การปักจะใช้เข็มและด้ายที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะเท่านั้น ลวดลายที่โครงการปักจิตปักใจ ได้ครีเอทก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ลายปลาโลมา ลายผีเสื้อ ดอกไม้ รูปดาว รูปหัวใจ รูปทรงเรขาคณิต ฯลฯ ทุกลวดลายถูกปักอย่างประณีตและคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของการปักผ้าแบบญี่ปุ่น ด้านสินค้าเองก็มีให้เลือกอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าจัดระเบียบ / กระเป๋าเอกสาร ทอจากผ้าธรรมชาติปักลวดลายสายงามที่ด้านหน้า ภายในกระเป๋ากรุผ้า และแบ่งช่องสำหรับใส่ของอย่างเป็นระเบียบ สามารถใส่เอกสารได้

Read more
NEW UPDATE PR NEWS

JAYMART จับมือ AIS จัดเต็มโปรฯ สุดร้อนแรง ต้อนรับเปิดตัว iPhone 11 เจมาร์ทที่เดียวที่กล้าให้ รับฟรีประกันนาน 3 ปี iPhone ทุกรุ่น

นายดุสิต สุขุมวิทยา (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด (JAYMART MOBILE) ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของประเทศ จัดเต็มโปรโมชั่นต้อนรับ iPhone วางจำหน่ายวันแรกที่ประเทศไทยวันนี้ (18 ตุลาคม 2562) ผนึกกำลังพันธมิตรหลัก ร่วมกับ AIS โดย นายถกลรัตน์ แก้วกาญจน์ (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าส่วนงานธุรกิจอุปกรณ์สื่อสาร มอบโปรโมชั่นพิเศษที่มากกว่าใคร เจมาร์ทที่เดียวที่ให้ iPhone 11 และ iPhone ทุกรุ่น รับฟรี! ประกันนาน 3 ปี ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และพิเศษ AIS จัดให้สำหรับลูกค้าเจมาร์ท รับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 7,700 บาท เมื่อสมัครแพ็คเกจ AIS ที่เจมาร์ททุกสาขาไม่หมดเท่านี้

Read more