ARTICLE

จริงไหม ที่เราจะถูกแบ่งแยก หากยุคสังคมไร้เงินสดมาถึง แต่เรายังชอบใช้เงินสด

Cashless society เป็นแนวคิดสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสด หรือเรียกง่าย ๆ ว่า สังคมไร้เงินสด ซึ่งจะทำให้ความสำคัญของเงินสดในอนาคตนั้นลดน้อยลง จะถูกแทนที่โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของโทรศัพท์ในการทำ ธุรกรรมทางการเงินแทน โดยข้อดีที่สำคัญของแนวคิดนี้คือ การลดการใช้เงินสดและการเพิ่มการใช้ e-payment จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็วขึ้น และประโยชน์ส่วนหนึ่งก็ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการของธนาคารได้ง่ายขึ้น จะถอน โอน จ่าย ก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปธนาคารอีกแล้ว รวมทั้งหลายธุรกิจก็ชอบแนวคิด Cashless society เพราะทำให้พวกเขาประหยัดต้นทุนสำหรับจัดการสิ่งต่าง ๆ ไปมากกว่าเดิม ทำให้รูปแบบการใช้เงินเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แต่หากใครยังยึดแบบเดิมล่ะ “ก็ฉันชอบไปธนาคาร” “ฉันชอบโอนเงินที่เคาเตอร์” “ฉันชอบจ่ายเป็นเงินสด”  “แบบเก่ายังปลอดภัยกว่า จะเปลี่ยนทำไม” แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครไปบังคับให้คุณเปลี่ยนหรอก แม้แต่แบงค์ชาติเองก็ทำไม่ได้ เพราะนั้นคือสิทธิ์ของตัวคุณเอง  แล้วจะถูกแบ่งแยกอย่างไรล่ะ ?  ด้วยแนวคิดทางการตลาดและเพื่อการลดต้นทุนในองค์กร ธุรกิจต่าง ๆ จะพยายามใช้ประโยชน์จากแนวคิดนี้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด นั่นคือการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกไป เข้าถึงบริการช้าและเสียเวลานาน เหนื่อยไหมต้องนั่งรอคิวนาน ๆ  เมื่อยุคของ Cashless society ผู้บริโภคที่ยังนิยม ฝาก ถอน โอน จ่าย ผ่านเค้าเตอร์ธนาคารจะถูกบีบให้รอนานมากขึ้น โดยธนาคารจะลดสาขาและลดพนักงาน

Read more
BUSINESS MOVEMENT

นักวิจัย สกว. ชี้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทางออกปัญหา PM 2.5 เซฟเงินชาติหลายหมื่นล้านบาทต่อปี

การเผชิญหน้ากับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในหลายภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทำให้เกิดกระแสความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศในวงกว้าง ซึ่งหนึ่งในตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 คือพาหนะเครื่องยนต์ดีเซลที่นิยมใช้ในภาคคมนาคมขนส่ง ทางออกหนึ่งเพื่อการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนซึ่งมีการใช้งานแล้วในหลายประเทศที่ผู้นำและประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ “ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicles : EV)” ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้อธิบายถึงเรื่องนี้ว่า ยานยนต์ไฟฟ้าไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ของไทย เพราะรัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดยได้วาง “แผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2579” รวมถึงวาง “แผนที่นำทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยระหว่างปีพ.ศ. 2557 – 2562” เนื่องจากยานยนต์ไฟฟ้ามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประหยัดเชื้อเพลิง และมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง เช่น มีอัตราเร่งในการออกตัวสูง (ไม่ต้องทดเกียร์) ไม่มีเสียงดังของเครื่องยนต์รบกวน นอกจากนั้นยังประหยัดค่าใช้จ่ายในบางด้านลง เช่น ค่าซ่อมบำรุง และค่าเชื้อเพลิง ฯลฯ แม้จะมีข้อด้อยที่ต้องคำนึงถึง เช่น

Read more
PR NEWS

สมาคมสถาปนิกสยามฯ จัดงานสถาปนิก’62

สมาคมสถาปนิกสยามฯ และ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด แถลงข่าวการจัดงานสถาปนิก ’62 (Architect’19) “กรีน อยู่ ดี : Living Green” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “งานสถาปนิกเป็นงานจัดแสดงสถาปัตยกรรม วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ริเริ่มโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 การจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 33 จุดประสงค์ของการจัดงานเพื่อแสดงศักยภาพ และนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรม สร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทวิชาชีพสถาปนิกที่มีต่อสังคม ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมมากมายของสมาคมฯ จัดมาอย่างต่อเนื่องกว่าสามทศวรรษ มีผู้ชมงานกว่า 4 แสนคนในปีที่ผ่านมา ในการจัดงานในแต่ละปี ทางสมาคมฯ ได้กำหนดแนวคิด (concept)

Read more
ARTICLE

นักวิจัยไทยคิดค้น Smart Watch ตรวจจับและแจ้งเตือนภัยก๊าซพิษคร่าชีวิตผู้คน

ข่าวการเสียชีวิตจากการได้รับก๊าซพิษเข้าร่างกายในปริมาณมากปรากฏให้เห็นเป็นระยะ เช่น การเสียชีวิตจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของรถยนต์ และการรั่วไหลของก๊าซแอมโมเนียจากโรงงานผลิตน้ำแข็ง ซึ่งจากรายงานขององค์การอนามัยโลก “มลพิษทางอากาศ” คร่าชีวิตผู้คนมากถึง 7 ล้านคนต่อปี (โดยเฉพาะก๊าซพิษ) จึงเป็นแรงกระตุ้นให้นักวิจัยไทยคิดค้นอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนภัยจากก๊าซพิษอย่างแม่นยำและรวดเร็วเท่าทันสถานการณ์ สะดวกพกพา และพร้อมส่งต่องานวิจัยให้ภาคธุรกิจนำไปผลิตต่อในราคาที่สามารถจับต้องได้ ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เผยผลงานวิจัย “นาฬิกาแจ้งเตือนก๊าซพิษแบบออนไลน์ (loT Smart Watch)” นาฬิกาตรวจจับก๊าซพิษอันตรายใกล้ตัวประชาชน 3 ชนิด คือ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สาเหตุจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ (รถยนต์เก่า, โรงงานอุตสาหกรรม), ไนตรัสออกไซด์ (N2O) สาเหตุจากการเผาไหม้สมบูรณ์ (รถยนต์, โรงงานอุตสาหกรรม) และแอมโมเนีย (NH3) สารทำความเย็น (โรงงานผลิตน้ำแข็ง, โรงงานอุตสาหกรรม) โดยหลักสำคัญในการผลิตอุปกรณ์มี 3 ส่วน คือ “การออกแบบและผลิตเซ็นเซอร์ (Sensor) ขนาดเล็ก” เหมาะแก่การติดตั้งในอุปกรณ์สะดวกพกพา, “การออกแบบและผลิตเซ็นเซอร์ในราคาย่อมเยา” พร้อมแก่การส่งต่องานวิจัยแก่ภาคธุรกิจเพื่อนำไปผลิตและจำหน่ายในราคาที่สามารถจับต้องได้ และ

Read more
ARTICLE

5 แก็ดเจ็ตและเทคโนโลยีที่จะมาแน่ในปี 2019

ขึ้นศักราชใหม่ทั้งที สิ่งหนึ่งที่น่าจับตามองคือ เทคโนโลยีและแก็ดเจ็ตต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น เราจึงไม่พลาดรวม 5 แก็ดเจ็ตและเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2019 มาฝาก ตามไปดูกันว่าจะมีอะไรเจ๋งๆ กันบ้าง 01. สมาร์โฟนหน้าจอพับได้ ศึกแย่งชิงการเป็นเจ้าแรกที่ผลิต  สำหรับแก็ดเจ็ตและเทคโนโลยีแรก เราขอเริ่มจาก ‘สมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้’ ซึ่งช่วงปลายปีที่ผ่านมามีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้มามากมาย โดยเฉพาะข่าวการแย่งชิงเป็นเจ้าแรกของเทคโนโลยีนี้ ล่าสุด Samsung ได้เผยโฉม Galaxy F ว่าที่สมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้เครื่องแรกของโลก ในงาน Samsung Developer Conference (SDC) เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2018 พร้อมสเปคคร่าวๆ อย่างหน้าจอ Infinity Flex Display ขนาด 7.8 นิ้ว เมื่อพับแล้วจะเหลือหน้าจอเพียง 4 นิ้ว พร้อมด้วยระบบปฏิบัติการ Android ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษร่วมกับ Google เป็นต้น ส่วนแบรนด์อื่นๆ นั้นก็มีกระแสข่าวถึงสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น Huawei ที่มีข่าวว่าสามารถพัฒนาสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้ พร้อมการรองรับ

Read more
PR NEWS

โครงการ “45 ปี ไบโอฟาร์ม เพื่อชุมชน เติมยาเติมความห่วงใย”

ไบโอฟาร์ม ห่วงใยชุมชนมอบตู้ยาพร้อมเติมยาและเวชภัณฑ์
แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรปราการ

Read more
BUSINESS MOVEMENT

ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) ประกาศแต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการคนใหม่

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย)  จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์โซลูชั่นและการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีอย่างครบถ้วน รวมไปถึงโซลูชั่นคลาวด์ ซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการโครงสร้างทางด้านไอที การจัดวางระบบที่ปรึกษาทางด้านไอที คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์และสแกนเนอร์ ประกาศแต่งตั้ง นาย โทชิโร มิอุระ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการคนใหม่ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา มร. โทชิโร มิอุระ ได้เข้าร่วมงานกับฟูจิตสึ สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1987 ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน 32 ปี ทางด้านไอที และเป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้าน ดิจิทัล ทรานฟอร์มเมชั่น โซลูชั่น เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจการตลาดให้กับฟูจิตสึ  รวมถึงนำโซลูชั่นไอทีที่เหมาะสมและสร้างความสำเร็จไปต่อยอดให้กับลูกค้าหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม  ในการปรับเปลี่ยนองค์กรและระบบเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)  ตลอดจนนำเสนอเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ ในรูปแบบใหม่ๆ ที่ธุรกิจและสังคมต้องการ อาทิ  IoT, AI, AR, VR,

Read more
PR NEWS

ซีพีแรม จัดกิจกรรมยกระดับสู่ความยั่งยืนทางอาหาร

     คุณชัญญรัช พีราวัชร พร้อมด้วยพนักงานจิตสาธารณะบริษัท ซีพีแรม จำกัด จัดกิจกรรม CPRAM FOOD STATION เป็นกิจกรรมที่นำบล็อกเกอร์ และผู้โชคดีจากเพจ Facebook CPRAM  ร่วมกิจกรรมการสร้างสรรค์เมนูอาหารสุดพิเศษจากผลิตภัณฑ์คุณภาพซีพีแรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงพฤติกรรมในการตระหนักถึงเรื่องลดความสูญเปล่าของอาหาร หรือ Food Waste เพื่อยกระดับสู่ความยั่งยืนทางอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทาง 3S ของซีพีแรม พร้อมยังได้ร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านลำทองหลาง จังหวัดนครราชสีมา

Read more
PR NEWS

KGI ร่วม ททท. พาน้อง “เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต”

     ดร.จื้อ–หง หลิน กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสที่บริษัทฯ มอบทริปสุดพิเศษให้กับตัวแทนเด็กจากสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย โดยพาเที่ยวชมเรือหลวงสิมิลัน อีกทั้งน้องๆจากสมาคมฯ ยังได้ร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยจากพายุปาบึกผ่านทางเรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมหากต้องออกปฏิบัติการ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผ่านโครงการ “เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว KGI ร่วมดำเนินการกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

Read more
BUSINESS MOVEMENT

“เลเท็กซ์ ซิสเทมส์” เปิดบ้านต้อนรับ ก.ล.ต. และ ตลท. ตามแผน IPO ปีนี้

    นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล (แถวหน้า ที่ 12 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LS ร่วมกับนางปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ (แถวหน้า ที่ 15 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วย นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ (แถวหน้า ที่ 13 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KGI) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและร่วมรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ สำนักงานใหญ่บริษัทฯ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 132,432,288 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

Read more