NEW UPDATE PR NEWS

SMART PROCESS สมดุลแห่งกระบวนการ “มาตรฐาน” ผสาน “ความสะดวก ปลอดภัย”

หากกล่าวถึงหัวใจสำคัญของกระบวนการผลิตสินค้าและกระบวนการ โลจิสติกส์ที่สามารถนำส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับได้อย่างสมบูรณ์ ในช่วงเวลา ที่เหมาะสมได้นั้น ความสำคัญคือ “มาตรฐาน” โดยถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่ ผู้ผลิตต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภคและแน่นอนว่าเป้าหมายดังกล่าวคงเกิดขึ้น ไม่ได้ หากปราศจาก “เครื่องมือ” หรือ “ตัวช่วย” ที่จะช่วยให้การผลิตและ กระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวมถึงมีประสิทธิภาพสูงสุด มาตรฐาน สำคัญอย่างไร? ในทุกกระบวนการผลิตและการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม ใดๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรฐานรองรับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สูงสุดต่อผู้บริโภค ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรฐานหลักคือ มาตรฐานการผลิต (GMP: Good Manufacturing Practice) คือ หลักเกณฑ์และการจัดการที่ดีในกระบวนการผลิต ซึ่งมาตรฐาน ดังกล่าวนี้จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือ CODEX เพื่อให้เกิดแนวทางอันดีในการคำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่ผู้ผลิตใน อุตสาหกรรมต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนการตั้งโรงงาน อันได้แก่ อาคารสถานที่ในการปฏิบัติงาน สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจะต้องได้มาตรฐาน มีความสะอาดถูกหลักอนามัย ซึ่งในการออกแบบก่อสร้างอาคารสถานที่นั้นมักมีการคำนึงถึงอุปกรณ์ที่จะติดตั้งเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งานและ ปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงาน เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนั้นจะต้องผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย สามารถสัมผัสกับส่วนผสมของวัตถุดิบได้และไม่เกิดปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้เครื่องมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราควรเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเพื่อลดแรงใน การทำงาน โดยมีอุปกรณ์ที่นิยมติดตั้ง […]

NEW UPDATE PR NEWS

Deliveree เปิดให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแอปในชลบุรี ชูจุดแข็งช่วยธุรกิจลดต้นทุนขนส่งได้ถึง 40%

Deliveree ผู้นำด้านโลจิสติกส์และบริการขนส่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน ขยายการบริการไปยังจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้ พร้อมให้บริการขนส่งคุณภาพแก่ธุรกิจ ร้านค้า SMEs และผู้ใช้งานทั่วไปในชลบุรี ในราคาประหยัดการขยายการบริการไปยังชลบุรีเป็นไปเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจในภาคตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนธุรกิจการผลิต ธุรกิจการกระจายสินค้า ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ตลอดจนภาคการบริการ เช่น โรงแรม ร้านค้าปลีก และร้านอาหาร จุดเด่นหลักของโมเดลการขนส่งของ Deliveree คือใช้เทคโนโลยีเป็นตัวกลางเชื่อมให้ผู้ใช้งานและผู้ขนส่งหรือผู้ขับรถที่กำลังหางานมาเจอกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดเวลาในการหารถกระบะรับจ้างและต่อรองราคา ส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลง และช่วยธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ได้ถึง 30-40% ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้ใช้สามารถหารถขนส่งได้อย่างรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมง ต่างจากบริการขนส่งในรูปแบบเดิมที่ต้องมีการจองรถล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วันเพื่อการันตีรถ ทำให้การบริหารการขนส่งของธุรกิจต่างๆ ยืดหยุ่นกว่าเดิม“Deliveree มีฐานลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลายหมื่นราย บริการของ Deliveree ตอบโจทย์ลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้งานในเชิงธุรกิจ เพราะช่วยให้บริษัททั้งเล็กและใหญ่ลดความจำเป็นในการลงทุนเพื่อซื้อรถขนส่ง ลดต้นทุนคงที่ที่ไม่จำเป็น ในขณะเดียวกันก็สามารถรองรับการใช้งานที่ผันผวนตามวัฏจักรธุรกิจได้ดีขึ้น และให้บริการส่งของได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า ถือว่าเป็นเรื่องที่วิน-วินสำหรับธุรกิจ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เราจึงเชื่อมั่นว่าโซลูชั่นการขนส่งของ Deliveree จะเป็นอีกกำลังสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในพื้นที่ชลบุรี” ชนิสา เรืองคีรีอัญญะ ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ Deliveree กล่าว บริการขนส่งสินค้าในชลบุรี ค่าบริการของ […]

NEW UPDATE PR NEWS

“อิชิตัน กรุ๊ป” ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกการต่อต้านการทุจริต

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของ อิชิตัน กรุ๊ป ที่ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล โดยมี คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ (ขวา) กรรมการ และ เลขานุการโครงการ CAC และ กรรมการผู้อำนวยการ IOD มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านกระบวนการรับรอง จำนวนทั้งสิ้น 68 บริษัท ในงานสัมมนาประจำปี (National Collective Action Coalition Conference) ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “Innovations in the Fight against Corruption” ณ ห้องรีเจนซี่ บอลรูม โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้ ในงาน นายธนพันธุ์ คงนันทะ (ซ้าย) […]

NEW UPDATE PR NEWS

PEA ร่วมมือ KERRY สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เสริมธุรกิจพลังงานยุคดิจิทัลเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

24 ตุลาคม 2562 : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และ เคอรี่ สยามซีพอร์ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษา วิจัยโครงการทางธุรกิจพลังงานด้านระบบดิจิทัล และพลังงานแสงอาทิตย์ (Digital and Solar Energy Business Project) ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพลังงานที่เคอรี่ สยามซีพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน PEA Digital Platform นายชีวิน พัฒนคูหะ รองผู้ว่าการสายงานธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) (ซ้าย) จับมือลงนามกับ นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด นายชีวิน พัฒนคูหะ รองผู้ว่าการสายงานธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่า “PEA ในฐานะผู้ให้บริการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของประเทศมาเกือบ 60 ปี ร่วมมือกับ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด […]

NEW UPDATE PR NEWS

ไร้ดวงตาแต่ไม่ไร้ฝีมือ “ปักจิตปักใจ” สุดยอดงานคราฟท์ จากฝีมือผู้พิการทางสายตา ไปรษณีย์ไทย ส่งตรงถึงมือคุณ

“คราฟท์ : CRAFT” คืองานหัตถกรรมสุดประณีตที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว และกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน งานคราฟท์บางชิ้นถูกนำไปตกแต่งบ้าน บางชิ้นถูกนำไปเป็นของที่ระลึก หรือนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ จึงไม่น่าแปลกใจที่วันนี้เราจะเห็นงานคราฟท์หลายชิ้นโลดแล่นอยู่ในร้านขายสินค้าราคาแพง และเป็นเครื่องประดับของหมู่วัยรุ่นไปจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งในประเทศไทยเองมีงานคราฟท์ที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบทั้ง สินค้าแฟชั่น เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องปั้นดินเผา ซึ่งต่างมีลักษณะการออกแบบที่แตกต่างกันออกไปงานคราฟท์ที่ดูมีความน่าสนใจไม่น้อย คืองานคราฟท์จากโครงการ “ปักจิตปักใจ” เป็นงานฝีมือที่ถูกถักทอและปักขึ้นด้วยฝีมือผู้พิการทางสายตาทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสนเข็มไปจนถึงการบรรจุสินค้าเตรียมจำหน่ายและได้รับการสนับสนุนจากไปรษณีย์ไทยในการช่วยขนส่งอุปกรณ์ อีกทั้งเข้ามารับสินค้าถึงบ้านผู้พิการทางสายตา พร้อมจัดจำหน่ายและจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้ที่สนใจอีกด้วย ใครที่อยากรู้ว่างานคราฟท์จากโครงการ “ปักจิตปักใจ” จะสวยงามแค่ไหน ไปตามติดพร้อมกันได้เลยผลิตภัณฑ์ที่โครงการ “ปักจิตปักใจ” นำต้นแบบมาจากการปักผ้า “ซาชิโกะ” เป็นการปักผ้าในแบบฉบับของชาวญี่ปุ่น โดยการปักจะนิยมใช้ไหมญี่ปุ่นสองสี ใช้วิธีการปักแบบง่าย ๆ ด้วยการด้นตะลุย เป็นลวดลายซ้ำๆ หรือสานกันเป็นลวดลายต่างๆ การปักจะใช้เข็มและด้ายที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะเท่านั้น ลวดลายที่โครงการปักจิตปักใจ ได้ครีเอทก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ลายปลาโลมา ลายผีเสื้อ ดอกไม้ รูปดาว รูปหัวใจ รูปทรงเรขาคณิต ฯลฯ ทุกลวดลายถูกปักอย่างประณีตและคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของการปักผ้าแบบญี่ปุ่น ด้านสินค้าเองก็มีให้เลือกอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าจัดระเบียบ / กระเป๋าเอกสาร ทอจากผ้าธรรมชาติปักลวดลายสายงามที่ด้านหน้า ภายในกระเป๋ากรุผ้า และแบ่งช่องสำหรับใส่ของอย่างเป็นระเบียบ สามารถใส่เอกสารได้ […]

BUSINESS MOVEMENT NEW UPDATE

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป หนุนแรงงานสายผลิตเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง

จากการเปิดเผยถึงแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในไตรมาสที่ 2/2562 ที่ผ่านมาของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระบุว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 100.07 ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 8.89 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 2.64 ซึ่งอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตน้ำตาล การผลิตยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ เป็นต้น สำหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ได้แก่ การผลิตน้ำตาล การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆการผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นต้น อัตราการใช้กำลังการผลิตในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ระดับร้อยละ 65.58 ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา (ร้อยละ 71.26) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2561 (ร้อยละ 68.16) อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตน้ำตาล การผลิตยานยนต์ และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม เป็นต้นทั้งนี้ ยังระบุอีกว่าแนวโน้มไตรมาสที่ 3/2562 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า คาดการณ์ว่า การผลิตปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ […]

NEW UPDATE PR NEWS

JAYMART จับมือ AIS จัดเต็มโปรฯ สุดร้อนแรง ต้อนรับเปิดตัว iPhone 11 เจมาร์ทที่เดียวที่กล้าให้ รับฟรีประกันนาน 3 ปี iPhone ทุกรุ่น

นายดุสิต สุขุมวิทยา (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด (JAYMART MOBILE) ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของประเทศ จัดเต็มโปรโมชั่นต้อนรับ iPhone วางจำหน่ายวันแรกที่ประเทศไทยวันนี้ (18 ตุลาคม 2562) ผนึกกำลังพันธมิตรหลัก ร่วมกับ AIS โดย นายถกลรัตน์ แก้วกาญจน์ (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าส่วนงานธุรกิจอุปกรณ์สื่อสาร มอบโปรโมชั่นพิเศษที่มากกว่าใคร เจมาร์ทที่เดียวที่ให้ iPhone 11 และ iPhone ทุกรุ่น รับฟรี! ประกันนาน 3 ปี ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และพิเศษ AIS จัดให้สำหรับลูกค้าเจมาร์ท รับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 7,700 บาท เมื่อสมัครแพ็คเกจ AIS ที่เจมาร์ททุกสาขาไม่หมดเท่านี้ […]

NEW UPDATE PR NEWS

อุตสาหกรรมพลังงานเป็นเป้าหมายโจมตีไซเบอร์มากที่สุด

เหตุการณ์โจมตีไซเบอร์ในภาคอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในเหตุอันตรายที่สุดด้วยจะทำให้การผลิตหยุดชะงักและความสูญเสียทางการเงินก็เป็นเรื่องเอาชนะได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุขึ้นกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นความตายอย่างพลังงาน สถิติครึ่งปีแรกของ 2019 ผลิตภัณฑ์ของแคสเปอร์สกี้ตรวจพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ICS จำนวน 41.6% ในภาคพลังงานโดนคุกคามทางไซเบอร์ ในจำนวนโปรแกรมมุ่งร้ายทั้งหมดที่ถูกบล็อกพบภัยร้ายแรงคือ ตัวขุดคริปโต(2.9%) เวิร์ม (7.1%) และสปายแวร์ (3.7%)การติดมัลแวร์จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้งานและความน่าเชื่อถือของระบบ ICS และระบบอื่นๆ ในเน็ตเวิร์กอุตสาหกรรมได้ ในกลุ่มมัลแวร์ที่ตรวจพบนี้มีมัลแวร์บางตัวที่น่าสนใจ ตัวแรกคือ AgentTesla ซึ่งเป็นมัลแวร์พวกโทรจันสปายที่ออกแบบมาเพื่อขโมยข้อมูลยืนยันตัวตน ภาพบันทึกหน้าจอ ข้อมูลที่บันทึกจากเว็บแคมและคีย์บอร์ด ซึ่งผู้โจมตีจะส่งข้อมูลเหล่านี้ผ่านเมลบ็อกที่แฮกไว้ นอกจากมัลแวร์ก็ยังพบMeterpreter แบ็กดอร์ที่ใช้ควบคุมคอมพิวเตอร์ในเน็ตเวิร์กจากระยะไกล ผู้โจมตีจะสามารถควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ ICS ได้อย่างลับๆ และสร้างความเสียหายได้อย่างหนักแก่ระบบอุตสาหกรรม มัลแวร์อีกตัวคือ Syswinเวิร์มไวเปอร์ตัวใหม่ที่เขียนด้วย Pythonและอยู่ในรูปแบบไฟล์ปฏิบัติการของวินโดวส์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์ ICS โดยการแพร่กระจายด้วยตนเองและทำลายข้อมูล

NEW UPDATE PR NEWS

DINE WITH AN AMBASSADOR ณ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท

ชาญ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ บริษัท เกษร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้การต้อนรับ มร.อัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าร่วมพูดคุยเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ การดำเนินความสัมพันธ์ ในอนาคตระหว่างสองประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุด ในงาน “DINE WITH AN AMBASSADOR” ซึ่งจัดโดย สมาคม นิสิตเก่าศศินทร์ฯ โดยมี วิชัย เบญจรงคกุล มร.จอห์น ดาซีวา และ มร.แพทริค มาร์เทนส์ มาร่วมงานด้วย ณ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท เมื่อเร็วๆ นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Z Communications วรัญญา ตันพัฒนาศิริกุล โทร. 098-4492615 อีเมล์ : waranya@groupzinternational.com ประชาสัมพันธ์ในนาม Gaysorn Urban Resort

NEW UPDATE PR NEWS

รมต. กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดบ้านต้อนรับหอการค้าอเมริกาฯ กระชับความร่วมมือพร้อมหารือภารกิจเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society) โดย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (ที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้อนรับหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) เข้าเยี่ยมคารวะและพบปะเสวนา นำโดย นางไฮดี้ แกลแลนท์, ผู้อำนวยการบริหาร, หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัล ประกอบด้วย นายปีเตอร์ ฟิชบาช, ประธาน, บริษัท ไอเอสเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) นายทอมวิชย์ ชาญสรรค์, ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์, หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) และ นางวลีพร […]