FOREIGN NEWS

เกือบ 40% ของแรงงานที่มีรายได้น้อยตกงานในเดือนมีนาคม

ธนาคารกลางสหรัฐได้รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่านั้นส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกัน
ในอีกแง่หนึ่งคนที่มีรายได้ต่ำจะได้รับผลกระทบ เกือบ 40% ของผู้ที่มีรายได้ครัวเรือนต่ำกว่า 40,000 เหรียญสหรัฐนั้นตกงานในเดือนมีนาคม ตามรายงานความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของครัวเรือนสหรัฐ
ในเวลาเดียวกัน รายได้และความสามารถในการชำระค่าใช้จ่ายในรอบบิลปัจจุบันของแรงงานที่เป็นวัยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ โดยทั่วไปดูเหมือนจะยังคงมีเสถียรภาพในช่วงสัปดาห์แรกของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า และยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักของจำนวนของผู้ที่สามารถชำระค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน 400 เหรียญสหรัฐอย่างไม่คาดคิดได้ทั้งหมด โดยใช้เงินสด เงินฝากออมทรัพย์ หรือบัตรเครดิตในรอบบัญชีของเดือนถัดไป

สิ่งที่พบสนับสนุนรายงานอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า ชาวอเมริกันที่มีรายได้ต่ำ เช่นเดียวกับชาวอเมริกันผิวดำและชาวอเมริกันเชื้อสายละติน กำลังแบกรับผลกระทบทางด้านการเงินจากการแพร่ระบาดของไวรัส พวกเขามีแนวโน้มที่จะทำงานในธุรกิจที่เลิกจ้าง หรือมีการพักงาน เช่น การให้บริการอาหาร ชาวอเมริกันมากกว่าหนึ่งในห้าได้ยื่นเรื่องขอรับสิทธิการว่างงานเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสครั้งใหญ่

ตามรายงานของธนาคารกลางสหรัฐ จากจุดเริ่มต้นในเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน 2020 19% ของแรงงานที่เป็นวัยผู้ใหญ่กล่าวว่าพวกเขาตกงาน ถูกพักงาน หรือถูกลดชั่วโมงทำงานลง และมากกว่าหนึ่งในสามของแรงงานเหล่านี้คาดว่าจะมีปัญหาในการชำระค่าใช้จ่ายในเดือนเมษายน
64% ของแรงงานที่เป็นวัยผู้ใหญ่ที่ตกงานหรือถูกลดชั่วโมงการทำงาน คาดว่าจะสามารถชำระค่าใช้จ่ายได้เต็มจำนวนในเดือนเมษายน เมื่อเทียบกับ 85% ของผู้ที่ยังทำงานเป็นปกติ
แต่แรงงานจากเก้าในสิบคนที่ตกงานรายงานว่า นายจ้างระบุว่าพวกเขาจะสามารถกลับไปทำงานได้ แม้ว่าเจ้านายของพวกเขาไม่ได้บอกว่าจะกลับไปทำงานได้เมื่อใด

มีแรงงานมากกว่าครึ่งหนึ่งทำงานบางอย่างจากที่บ้านในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม และ 41% ของแรงงานทำงานทุกอย่างจากระยะไกล นี่นับเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญจากเดือนตุลาคมที่มีเพียง 7% ของแรงงานที่ทำงานจากที่บ้าน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัยมีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมมากขึ้น โดย 63% ของแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยทำงานจากที่บ้านอย่างสมบูรณ์ แต่มีเพียง 20% ของแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมหรือต่ำกว่านั้นทำงานที่บ้าน

ที่มา: https://edition.cnn.com/