ARTICLE

เลือกบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้เหมาะกับสินค้า

ยุคนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าบรรจุภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก  เพราะบรรจุภัณฑ์สวย ดีไซน์เก๋ๆ ย่อมดึงดูดให้ลูกค้าสนใจเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมสินค้ามากขึ้น แต่พ่อค้าแม่ค้าหลายท่านก็ยังไม่สามารถเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับสินค้าตนเองได้  บางครั้งก็มีการไปก๊อปปี้จากเจ้าอื่นๆ ยอดขายก็ยังไม่ปัง  ไปดูกันว่าควร “เลือกบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้เหมาะกับสินค้า” เพื่อเพิ่มยอดขายกันจร้า

1. กลุ่มเป้าหมายต้องชัดเจน

กลุ่มเป้าหมายต้องชัดเจน ข้อนี้สำคัญมาก ยิ่งระบุกลุ่มเป้าหมายได้ชัดมาเท่าไรก็จะยิ่งสามารถเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมได้มากเท่านั้น เช่น รสนิยม, พฤติกรรมการซื้อ, ปริมาณการซื้อ, วิธีการนำไปใช้, วิธีเก็บรักษา เป็นต้น ที่สำคัญต้องคำนึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยว่าอยากให้เป็นไปในทิศทางไหน

2. ลักษณะของสินค้าต้องโดดเด่น

ลักษณะของสินค้าต้องโดดเด่น ต้องรู้ว่าสินค้านั้นมีลักษณะแบบไหน เช่น ถ้าสินค้าเป็นของเหลว อาจจะต้องบรรจุในหีบห่อลักษณะขวด หรือหากมีความหนืดเพียงพออาจะเลือกเป็นแบบกระปุก หรือขนม ก็เป็นพวกถุงพลาสติก หรือพวกกระดาษ เป็นต้น

3. ลักษณะการนำไปใช้งาน

ลักษณะการนำไปใช้งาน ต้องง่ายและสะดวก ถ้าบรรจุภัณฑ์สวย แต่ใช้งานยาก ก็ยากที่จะดึงดูดลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อหรือกลับมาใช้ต่อ ดังนั้นบรรจุภัณฑ์นอกจากจะออกแบบให้สวยงานแล้วยังต้องออกแบบให้ใช้งานได้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานด้วย เช่น การเปิด-ปิด การจัดเก็บ การหยิบจับขณะใช้งาน เป็นต้น

4. วัสดุที่จะนำมาใช้ต้องคงทนปลอดภัย

วัสดุที่จะนำมาใช้ต้องคงทนปลอดภัย และไม่เป็นภัยต่อสินค้า เมื่อรู้จักกลุ่มเป้าหมาย และลักษณะของสินค้า รวมถึงลักษณะของการนำไปใช้แล้ว ก็มาเลือกวัสดุที่เหมาะสม เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันจะเน้นวัสดุรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ต้องมีความคงทนปกป้องสินค้าให้ปลอดภัย ไม่เกิดความเสียหาย

5. การเก็บรักษาสินค้า

การเก็บรักษาสินค้า ต้องเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพดีและคงคุณภาพ ซึ่งต้องคำนึงถึง อุณหภูมิ ความชื้น หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการเก็บรักษา รวมถึงระยะเวลาในการเก็บรักษา ที่จะต้องนำมาพิจารณาว่าควรจะเลือกบรรจุภัณฑ์ประเภทไหนที่สามารถรักษาและคงคุณภาพสินค้าไว้ให้นานที่สุด หรือตามระยะเวลาที่กำหนด

6. ราคาที่สมเหตุสมผล

ราคาที่สมเหตุสมผล ยิ่งต้นทุนสูง กำไรยิ่งน้อย แต่ถ้าหากลดต้นทุนในส่วนนี้มากเกินไปก็อาจส่งผลต่อยอดขายได้ ดังนั้นจึงควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติครอบคลุม สวยงาม เหมาะสม และมีราคาที่สมเหตุสมผลไม่แพงจนเกินไปด้วย