ARTICLE

เคล็ดลับ ดูแลสีรถช่วงหน้าฝน

1. หมั่นล้างรถอย่างสม่ำเสมอ หลายท่านอาจจะบอกว่าล้างแล้วฝนก็ตกอีก แต่การปล่อยทิ้งไว้ ทำให้เกิดคราบต่างๆ เกาะบนรถ ค้างอยู่บนผิวสี ซึ่งอาจจะเกิดการทำลายเนื้อสีกลายเป็นสนิมได้ ดังนั้นการล้างรถบ่อยๆ นอกจากจะทำให้รถดูเงางามแล้วยังช่วยป้องกันคราบฝันแน่นต่างๆ ด้วย
2. ไม่ควรใช้ผ้าแห้งเช็ดรถหลังฝนตก ควรใช้น้ำฉีดที่รถก่อน เพราะระหว่างที่ลุยฝนมาอาจมีเศษหิน กรวด ทราย ติดอยู่ที่สีผิวของรถ ควรฉีดน้ำก่อนแล้วค่อยเช็ด ทั้งนี้ผ้าที่ใช้เช็ดรถต้องเป็นผ้าที่สะอาด ไม่ลงน้ำหนักเยอะเวลาเช็ด ผ้าที่นิยมใช้กัน เช่น ผ้าไมโครไฟเบอร์ ผ้าชามัวร์ เป็นต้น ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของเนื้อผ้า
3. เคลือบสีรถยนต์ป้อนกันการเกิดคราบจากน้ำฝน และยังเป็นการป้องกันสีผิวที่ถูกขัดออกไปให้มีความแข็งแรงทนทานต่อรอยที่จะเกิดมากขึ้น และยังทำให้รถดูใหม่ตลอดเวลาด้วย
4. หลีกเลี่ยงการจอดรถใต้ต้นไม้ เพราะเราไม่สามารที่จะคาดเดาได้ว่าจะมีกิ่งไม้หรือใบไม้หล่นลงมาและทำให้รถเราเกิดรอยหรือไม่ อีกทั้งยังพวกขี้นก หรือสัตว์ต่างๆ ที่อยู่ตามต้นไม้ อาจจะทำให้กิ่งไม้หล่นโดนรถเราได้เช่นกัน