FOREIGN NEWS

สายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์ยืดเวลาในการระงับการใช้งานเครื่องบินโบอิ้งรุ่น 737 แม็กซ์จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม

สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่า จะมีการขยายเวลาในการระงับเที่ยวบินของเครื่องบินโบอิ้งรุ่น 737 แม็กซ์ จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม
การประกาศครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์กลับมาจัดตารางบินใหม่สำหรับเทศกาลวันหยุดที่แสนวุ่นวาย แต่นับเวลาตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุกับเครื่องบินโบอิ้งรุ่น 737 แม็กซ์ ซึ่งตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วหกเดือน แต่เดิมทางบริษัทโบอิ้งหวังว่าจะได้รับการอนุมัติให้สามารถทำการบินได้อีกครั้งเมื่อหลายเดือนก่อน
ก่อนหน้านี้ สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ได้ยกเลิกเที่ยวบินจำนวน 115 เที่ยวบินต่อวัน ไปจนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน การเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดนี้จะส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินประมาณ 140 เที่ยวบินต่อวัน การประกาศยกเลิกเที่ยวบินล่วงหน้า ทำให้สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์มีเวลาในการจัดหาเครื่องบินลำใหม่มาทำการบินทดแทนในเส้นทางของเครื่องบินโบอิ้ง 737 ได้ทันเวลา หรือ ทำการสำรองที่นั่งใหม่ให้กับลูกค้าที่ถูกยกเลิกเที่ยวบิน สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์กล่าวว่าลูกค้าที่ถูกยกเลิกเที่ยวบินสามารถทำการสำรองที่นั่งใหม่หรือรับเงินคืนก็ได้
ส่วนทางสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ ก็ดำเนินการคล้ายๆ กัน โดยเมื่อวันศุกร์ได้สั่งยกเลิกเที่ยวบิน 90 เที่ยวบินต่อวัน เนื่องจากอุบัติเหตุจากเครื่องบินโบอิ้งรุ่น 737 แม็กซ์ จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม ส่วนทางสายการบินเซาท์เวสต์ ซึ่งมีเครื่องบินโบอิ้งรุ่น 737 แม็กซ์ ในฝูงบินมากกว่าสายการบินอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ได้สั่งระงับเที่ยวบิน 180 เที่ยวบินต่อวัน ไปจนถึงวันที่ 5 มกราคม
เครื่องบินโบอิ้งรุ่น 737 แม็กซ์ ทั่วโลกถูกจอดทิ้งไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคม หลังจากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอย่างเครื่องบินตกถึงสองครั้งในช่วงระยะเวลาห่างกันไม่ถึงหกเดือน อุบัติเหตุเครื่องบินตกส่งผลให้มีการหยุดการส่งมอบเครื่องบินลำใหม่ และตามมาด้วยคำสั่งยกเลิกเที่ยวบินนับพันเที่ยวบินทั่วโลก
โบอิ้งได้สัญญาว่าจะมีการแก้ไขซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องบินให้เสร็จสิ้นต่อสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐภายในต้นเดือนหน้า และคาดว่าเครื่องบินจะได้รับการรับรองให้สามารถทำการบินได้อีกครั้งในฤดูใบไม้ร่วงนี้
แม้ว่าหลังจากการแก้ไขได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยแล้ว ก็ต้องใช้เวลาในการฝึกอบรมนักบินในการใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ และเตรียมเครื่องบินให้พร้อมที่จะบินอีกครั้ง
เมื่อเดือนที่แล้ว สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ได้กลายเป็นสายการบินแรกของสหรัฐอเมริกาที่ทิ้งเส้นทางบินทั้งหมดเนื่องจากอุบัติเหตุเครื่องบินตก สายการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับวันละครั้งระหว่างเมืองOaklandและเมืองDallas จนถึงวันที่3 กันยายน เป็นอย่างน้อย เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เครื่องบินสำหรับเที่ยวบินอื่นที่มีความต้องการมากกว่า

ที่มา: https://edition.cnn.com/