NEW UPDATE PR NEWS

“อิชิตัน กรุ๊ป” ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกการต่อต้านการทุจริต

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของ อิชิตัน กรุ๊ป ที่ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล โดยมี คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ (ขวา) กรรมการ และ เลขานุการโครงการ CAC และ กรรมการผู้อำนวยการ IOD มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านกระบวนการรับรอง จำนวนทั้งสิ้น 68 บริษัท ในงานสัมมนาประจำปี (National Collective Action Coalition Conference) ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “Innovations in the Fight against Corruption” ณ ห้องรีเจนซี่ บอลรูม โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้ ในงาน นายธนพันธุ์ คงนันทะ (ซ้าย) กรรมการบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม เป็นตัวแทนของ อิชิตัน กรุ๊ป เข้ารับใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้