PR NEWS

มอบแผงโซล่าเซลล์

บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ร่วมบริจาคแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 35 แผง ให้กับโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง จ.นครราชสีมา และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประโยชน์ของโซลาร์เซลล์ และนำไปปรับใช้ในงานด้านการเกษตรให้เป็นประโยชน์กับโรงเรียนอีกด้วย