BUSINESS MOVEMENT

ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) ประกาศแต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการคนใหม่

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย)  จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์โซลูชั่นและการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีอย่างครบถ้วน รวมไปถึงโซลูชั่นคลาวด์ ซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการโครงสร้างทางด้านไอที การจัดวางระบบที่ปรึกษาทางด้านไอที คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์และสแกนเนอร์ ประกาศแต่งตั้ง นาย โทชิโร มิอุระ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการคนใหม่ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา

มร. โทชิโร มิอุระ ได้เข้าร่วมงานกับฟูจิตสึ สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1987 ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน 32 ปี ทางด้านไอที และเป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้าน ดิจิทัล ทรานฟอร์มเมชั่น โซลูชั่น เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจการตลาดให้กับฟูจิตสึ  รวมถึงนำโซลูชั่นไอทีที่เหมาะสมและสร้างความสำเร็จไปต่อยอดให้กับลูกค้าหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม  ในการปรับเปลี่ยนองค์กรและระบบเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)  ตลอดจนนำเสนอเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ ในรูปแบบใหม่ๆ ที่ธุรกิจและสังคมต้องการ อาทิ  IoT, AI, AR, VR, และ Blockchain  ตามลำดับ

นาย โทชิโร มิอุระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่ารู้สึกยินดี และพร้อมที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จ นำเสนอความทันสมัย สมบูรณ์แบบของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ ฟูจิตสึ เป็นผู้นำในการให้บริการด้านไอที ทั้งในรูปแบบของการเป็นที่ปรึกษาระบบ การวางแผนสร้าง สมาร์ท ดิจิทัล ทุกรูปแบบ เพื่อตอบโจทก์ความต้องการให้กับลูกค้าให้ได้อย่างครบวงจร  และพร้อมที่จะนำประสบการณ์ที่มีอยู่และศักยภาพของตนเอง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เข้ามาส่งเสริมธุรกิจของฟูจิตสึให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น