FOREIGN NEWS

ประเทศไนจีเรียตัดสินใจเข้าร่วมเขตการค้าเสรีทวีปแอฟริกา

ประเทศไนจีเรีย นั้นเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาได้ตัดสินใจเข้าร่วมเขตการค้าเสรีทวีปแอฟริกาแล้ว ถึงจะช้าไปหน่อยแต่ก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไนจีเรียนั่นเอง การรวมกลุ่มกันของประเทศในทวีปแอฟริกาในข้อตกลงทางการค้าเสรีทวีปแอฟริกาก็เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการส่งเสริมสนันสนุนการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกในทวีปแอฟริกา
ประธานาธิบดี Muhammadu Buhari แห่งประเทศไนจีเรีย ได้แถลงการณ์ผ่านทางทวีตเตอร์ของประธานาธิบดี เมื่อช่วงสายของวันอังคารที่ผ่านมาว่า ” ประเทศไนจีเรียจะลงนามในข้อตกลงทางการค้าเสรีทวีปแอฟริกา ในการประชุมสุดยอดของสหภาพแอฟริกา ที่ประเทศไนจีเรีย ในวันที่ 7 กรกฎาคมที่จะถึงนี้
นอกจากนี้ ในทวีตเตอร์ของประธานาธิบดี Muhammadu Buhari ยังได้กล่าวข้อความเพิ่มเติมว่า ” ผมขอเน้นย้ำว่า การค้าการลงทุนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อประเทศไนจีเรีย และนานาประเทศ ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจะเป็นตัวขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าให้กับประชากรทุกคนบนโลกใบนี้” ” จุดยืนของประเทศไนจีเรียนั้นอยู่บนพื้นฐานที่เรียบง่าย กล่าวคือประเทศไนจีเรียสนับสนุนในเรื่องการค้าเสรี ตราบใดที่ทุกประเทศในกลุ่มการค้าเสรีทวีปแอฟริกานั้นดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ และมีความยุติธรรมต่อประเทศสมาชิก”
ข้อตกลงการค้าเสรีทวีปแอฟริกามีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม หลังจากผ่านอุปสรรคในขั้นตอนที่สำคัญ และได้รับการยอมรับจากรัฐสภาจาก 24 ประเทศ
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนำสมาชิก 54 ประเทศของสหภาพแอฟริกัน มารวมกันในตลาดเดียว ซึ่งเป็นตลาดที่มีประชากร 1.2 พันล้านคนโดยการลดอุปสรรคทางการค้า เช่น อัตราการจัดเก็บภาษีทั่วแอฟริกา
ข้อตกลงดังกล่าวคาดว่า จะช่วยกระตุ้นการค้าระดับภูมิภาค และอนุญาตให้บริษัทขยายธุรกิจและเข้าสู่ตลาดใหม่ ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตมีสัดส่วนประมาณ 10% ของ GDP รวมของสหภาพแอฟริกาที่ 3.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และข้อตกลงทางการค้าสามารถทำให้ภาคการผลิตสามารถแข่งขันและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แอฟริกาใต้และแคเมอรูนเป็นหนึ่งใน 52 ประเทศที่ได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีทวีปแอฟริกาแล้ว แต่ไนจีเรียปฏิเสธที่จะตกลง โดยบอกว่า จำเป็นต้องปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศก่อนการตัดสินใจ
สาเหตุที่ประเทศไนจีเรีย ตัดสินใจเข้าร่วมข้อตกลงทางการค้าเสรีทวีปแอฟริกาล่าช้าก็เพราะว่าตอนแรกยังมีความวิตกกังวลในเรื่อง ถ้าเข้าร่วมเขตการค้าเสรีทวีปแอฟริกาอาจทำให้ผู้ประกอบการ โรงงาน ต้องเกิดการแข่งขันสูงซึ่งอาจทำให้ผู้ประกอบการภายในประเทศไนจีเรียต้องล้มหายตายจาก หรือแม้กระทั่งทำให้ประชากรต้องตกงาน
แต่หลังจากที่ประธานาธิบดีของประเทศไนจีเรีย ได้วิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบแล้วถึงข้อดี และข้อเสียจากการที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมทำข้อตกลงทางการค้าเสรีทวีปแอฟริกาในช่วงเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ก็ได้เห็นถึงข้อดี และประโยชน์ที่ประชากรในประเทศไนจีเรียเองก็ดี และประชากรของประเทศสมาชิกในกลุ่มจะได้รับนั้นมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกที่ได้ยั่งยืนมากกว่า
ที่มา: https://edition.cnn.com/