FOREIGN NEWS

เยอรมนีทดสอบชาร์จไฟรถบรรทุกไฮบริดด้วยสายไฟลอยฟ้าบนถนนทางหลวง

รถบรรทุกนั้นจัดว่าเป็นยานพาหนะที่มีการใช้น้ำมันดีเซลในปริมาณที่สูงมาก อีกทั้งยังปล่อยมลภาวะที่เป็นพิษต่อทั้งชุมชน และเมืองหลวง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพอากาศโดยรวม ประเทศเยอรมันจึงได้พยายามคิดหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการใช้ สายส่งในลักษณะเหนือศีรษะ (สายไฟเหนือศีรษะ) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการส่งและกระจายพลังงานไฟฟ้าเพื่อส่งพลังงานไฟฟ้าไปตามระยะทางที่กว้างรัฐบาลเยอรมนีระบุว่า ระบบได้อนุญาตให้รถบรรทุกดึงพลังงานไฟฟ้าจากสายเคเบิลเมื่อวันอังคารเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร (6.2 ไมล์)
มีการทดสอบครั้งแรกบนถนนสาธารณะในประเทศเยอรมนีพัฒนาโดยบริษัทซีเมนส์ ระบบช่วยให้รถบรรทุกไฟฟ้า ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์พิเศษไว้บนหลังคาสามารถเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าในขณะที่เดินทางด้วยความเร็วสูงถึง 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (56 ไมล์ต่อชั่วโมง) รถบรรทุกวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าเหนือศีรษะ และกลับมาใช้ระบบไฮบริดเมื่อวิ่งสู่ถนนแบบดั้งเดิม เซ็นเซอร์จะตรวจจับเมื่อมีสายไฟฟ้าเหนือศีรษะ
ซีเมนส์กล่าวว่า ระบบ eHighway เป็นการผสมผสานประสิทธิภาพของรางไฟฟ้าเข้ากับความยืดหยุ่นของรถบรรทุก ประโยชน์อีกประการหนึ่งคือ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ได้อย่างรวดเร็ว ซีเมนส์ให้เหตุผลว่าระบบสามารถบูรณาการกับโครงสร้างพื้นฐานของถนนที่มีอยู่ ทำให้เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อลดการปล่อยมลพิษ และการใช้พลังงานในสถานที่ที่รถไฟไม่สามารถทำได้ ส่วนของถนนที่เปิดในวันอังคารเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทั่วโลก กับสวนอุตสาหกรรมใกล้เคียง ทางหลวงอีกสองสายพร้อมระบบกำลังจะเปิดตัวในไม่ช้า
รัฐบาลเยอรมันทุ่มงบประมาณ 70 ล้านยูโร (77 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อพัฒนารถบรรทุกที่สามารถใช้กับระบบนี้ได้ ซีเมนส์กล่าวว่าเจ้าของรถบรรทุกสามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง 20,000 ยูโร (22,370 เหรียญสหรัฐ) จากพลังงานเชื้อเพลิงที่ต้องใช้มากกว่า 100,000 กิโลเมตร (62,137 ไมล์)
การขนส่งโดยรถบรรทุกเป็นแหล่งที่ต้องการน้ำมันที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ตามที่ International Transport Forum ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
การขนส่งสินค้าทางถนนจะเพิ่มขึ้นเป็น 15% จากที่คาดการณ์ไว้ในการปล่อย CO2 ทั่วโลกจนถึงปี 2050การปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการขนส่ง รวมถึงการขนส่งสินค้าถือเป็นส่วนสำคัญในข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในปี 2015 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดภาวะโลกร้อนให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียสก่อนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม
โครงการที่ประเทศเยอรมันนำมาใช้นั้น น่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องมลภาวะเป็นพิษ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทางรถไฟ หรือการเพิ่มการใช้ยานพาหนะที่ใช้ระบบไฟฟ้า เป็นต้น
การทดสอบและการสาธิตเทคโนโลยี eHighway นั้นได้ดำเนินการในประเทศสวีเดน และใกล้กับท่าเรือลอสแองเจลิส และลองบีชของสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน แต่ยังถือว่าอยู่ในสเกลที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับในประเทศเยอรมัน

ที่มา: https://edition.cnn.com/