บริษัท ที.บี.พี.พับลิชเคชั่น จำกัด
3300/111 อาคารตึกช้าง (โซน บี) ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
T.B.P. PUBLICATION CO.,LTD.
3300/111 Elephant Tower ( Zone B) 21 Fl., Phahonyothin Rd., Chompol, Jatujak, Bangkok 10900, Thailand
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 น. – 18:00 น.

ฝ่ายกองบรรณาธิการ :
โทรศัพท์. 0 2838 9999 ต่อ 1301,8407
อีเมล์. thailandindustrialtoday@gmail.com
 
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ :
โทรศัพท์. 0 2838 9999 ต่อ 8601
อีเมล์. arinyap@gmail.com
Facebook Messenger