บริษัท ทีไอที พลัส มีเดีย จำกัด
3300/111 อาคารตึกช้าง (โซน บี) ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
TIT PLUS MEDIA CO.,LTD.
3300/111 Elephant Tower (Zone B) 21 Fl., Phahonyothin Rd., Chompol, Jatujak, Bangkok 10900, Thailand
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 น. – 18:00 น.

ฝ่ายกองบรรณาธิการ :
โทรศัพท์. 0 2838 9999 ต่อ 8309
อีเมล์. thailandindustrialtoday@gmail.com
Facebook Messenger