PR NEWS

โอกาสพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง

โอกาสพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง สามารถรับฟังรายละเอียด ซักถามข้อสงสัย พร้อมทั้งสมัครรับสิทธิเข้าร่วมโครงการดีๆ ก่อนใครในงานนี้เท่านั้น
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
ขอเชิญร่วมสัมมนาแนะนำประชาสัมมพันธ์กิจกรรม โครงการปีงบประมาณปี 2563
(confetti cup) – โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SMEs และ โกลบอล SME หรือ คพอ
(confetti cup) – โครงการเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ
ในวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมแกรนด์ฟอจูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณชลลิสา 081-681-9258
สมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ ที่นี้ (red arrow down) >>> https://1th.me/IPC10Nakhon