FOREIGN NEWS

คนงาน โรงงานนูเทลลาที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ได้หยุดงานประท้วง

คนงานจำนวนหนึ่งกว่า 160 คน ของโรงงานดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศฝรั่่งเศส ได้เริ่มต้นผละงานประท้วงมาตั้งแต่ วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ทีี่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องให้บริษัทเฟอร์เรโร สัญชาติอิตาลีซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์นูเทลลา ทำการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนตามที่เรียกร้องไป
สำนักข่าว AFP ของฝรั่งเศสได้รายงานข่าวว่า คนงานได้พยายามเรียกร้องให้ทางบริษัทเฟอร์เรโรทำการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนขึ้นอีก 4.5% รวมทั้งขอให้มีการจ่ายโบนัสที่ 900 ยูโร แต่ทางฝ่ายบริหารของบริษัทแจ้งว่าทางบริษัทสามารถเพิ่มให้ได้แค่ 0.4 % เท่านั้น สหภาพแรงงานของโรงงานนูเทลลาในฝรั่งเศส แจ้งกับสำนักข่าว AFP ว่ายังคงมีกำลังการผลิตแบรนด์นูเทลลาหลงเหลืออยู่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ณ ขณะนี้ ส่วนผลิตภัณฑ์บางตัว ของบริษัทต้องทำการหยุดสายการผลิตทั้งหมดเนื่องจากไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบและส่วนผสมเข้าไปยังโรงงานได้
นับว่ายังเป็นโชคดีสำหรับคนรักเฮเซลนัทสเปรด ที่การประท้วงยังไม่ทำให้เกิดการขาดแคลนNutella ฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัทเฟอร์เรโร ได้ตอบข้อซัักถามกับทางสำนักข่าวCNN ว่า ทางบริษัทยังมีโรงงานที่ตั้งอยู่ที่อื่นอีกและมีกำลังการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งยังมีอยู่ในคลังสินค้าอยู่เป็นจำนวนที่มากพอกับความต้องการของผู้บริโภค
ตอนนี้บริษัทได้พยายามเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน“ภารกิจที่ต้องจัดการโรงงาน นั่นก็คือการปกป้องพนักงานที่ไม่ได้หยุดงานประท้วง ซึ่งถือเป็นคนส่วนใหญ่ และต้องทำงานต่อไปในสภาพแวดล้อมที่ดี” Ferreroกล่าวไว้ในแถลงการณ์พนักงานที่หยุดงานประท้วงมีราวๆ หนึ่งในสี่ของจำนวนพนักงานทั้งหมดพนักงานที่ยังคงปิดกั้นไม่ยอมให้มีการเข้าออกโรงงานอาจต้องเสียค่าปรับสูงถึง 1,000 ยูโร (1,123 เหรียญสหรัฐ) ต่อชั่วโมง ตามที่AFPรายงาน ซึ่งในแถลงการณ์นั้นFerreroยืนยันว่าค่าปรับถูกบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์
ทางสหภาพแรงงาน กล่าวกับสำนักข่าวว่า ทางบริษัทจะมีบทลงโทษกับคนงานที่นัดหยุดงานประท้วงและรวมตัวกันเพื่อกระทำการปิดกั้นและขีดขวางการดำเนินการผลิตของโรงงาน ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น และเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งทางสหภาพแรงงานไม่ได้ให้ความคิดเห็นใดๆ กับซีเอ็นเอ็น

ที่มา: https://edition.cnn.com/