BUSINESS MOVEMENT

กนอ.หวังยอดขายทะลุเป้าปี 62

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของ กนอ.ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561-มี.ค.2562) มียอดขายและเช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรวม 1,339 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 525 ไร่ หรือ 5.25% มีมูลค่าลงทุนรวม 8,593 ล้านบาท ในจำนวนดังกล่าวเป็นพื้นที่นิคมฯในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 1,328 ไร่ นอกพื้นที่อีอีซี 11 ไร่ ก่อให้เกิดการจ้างงาน 1,585 คน

“กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจลงทุนมากที่สุด ได้แก่ คลังสินค้า แปรรูปยางพารา ผลิตภัณฑ์ พลาสติกและหนังเทียม ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่ 5 ประเทศอันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ ทำให้มั่นใจว่ายอดขายและเช่าที่ดินตลอดทั้งปีงบประมาณ 62 จะเป็นไปตามเป้าหมาย 3,500 ไร่ โดยการเติบโตดังกล่าวได้รับอานิสงส์จากรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่อีอีซี รวมทั้งมีปัจจัยจากต่างประเทศหนุน โดยเฉพาะนักลงทุนจีนเข้ามาในไทยมากขึ้น จากกรณีที่สหรัฐฯปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนรอบ 2 ซึ่งกระตุ้นให้นักลงทุนจีนตัดสินใจลงทุนต่างประเทศเร็วขึ้น ซึ่งประเทศไทยถือเป็นเป้าหมายแรกๆของจีน โดย กนอ.มองว่า ทิศทางการลงทุนของไทยใน 6 เดือนท้ายของปีนี้ คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากจะมีรัฐบาลใหม่ที่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม”.
ที่มา: www.thairath.co.th