You are here:  

รศ. ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์ พลังงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

Wednesday, 21 October 2009 07:25 administrator
Print PDF

 

 

เรื่อง/ภาพ: เอกสิทธ์ ใจงาม, นาทลดา ทองมาก



ยุคนี้ เรื่องพลังงานทดแทนหรือการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุด เป็นเรื่องที่ทันสมัย น่าติดตามและคงจะเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องใส่ใจเป็นที่สุด ด้วยเพราะพลังงานหลักอย่างน้ำมันนั้มีจำกัด และการจะพึ่งอยู่แต่พลังงานน้ำมันอย่างเดียวก็ดูจะเสี่ยงเกินไป หลายอุตสาหกรรมจึงพยายามศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนขึ้นเพื่อ “ไบโอดีเซล” จากพืชคือพลังแนวทางหนึ่งที่ทุกคนรู้และเห็น แต่ก็มีพลังงานอีกหลายรูปแบบที่จะมาทดแทนพลังงานหลัก ซึ่งเรื่องราวด้านพลังงานทดแทนในบ้านเราขระนี้ ทิศทางเป็นอย่างไร และหนทางต่อไปจะสดใสหรือไม่ รศ. ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์ ประธานกลุ่มพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กูรูด้านพลังงานทดแทนจะมาบอกเล่าผ่านนิตยสาร TIT ให้ได้ทราบกับ

ประเด็นพลังงานทดแทนในบ้านขณะนี้อาจารย์มองอย่างไร
เรื่องนี้ บ้านเรามักคิดมักพูดกันเป็นช่วง ๆ ไม่ต่อเนื่อง ช่วงไหนที่น้ำมันขึ้น คนก็จะเริ่มหันมามองทางด้านพลังงานทดแทนว่า จะเอาอะไรไปใช้แทนน้ำมันได้บ้าง แต่พอราคาน้ำมันราคาลดลง แนวคิดเรื่องพลังงานทดแทนก็หยุดไป และเมื่อไหร่ที่ราคาน้ำมันขึ้นมาใหม่อีก แนวคิดนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกทุกที
อย่างไรก็ดี เราก็เห็นทิศทางว่า อย่างไรน้ำมันก็ไม่มีทางราคาถูกลงกว่านี้ได้ และมีการคาดกันด้วยว่า หากประชากรโลกมีอัตราการบริโภคน้ำมันเท่าปัจจุบัน น้ำมันจะหมดไปภายใน 40 ปี แต่ผมมองในเชิงเศรษฐศาสตร์ว่า อีก 20 ปี เมื่อดีมานด์เริ่มลดลงอย่างชัดเจน ราคาน้ำมันก็ต้องขึ้น พอราคาขึ้น คนก็ต้องหันไปใช้สิ่งของที่สามารถทดแทนน้ำมันได้
Gasification

อาจารย์อยู่ในวงการพลังงานทดแทนมานานเท่าไหร่

ตั้งแต่เรียน ผมเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ ตอนทำวิทยานิพนธ์ ผมเลือกทำเรื่อง Gasification ของแกลบ กระถินยักษ์ ขุยมะพร้าว กะลามะพร้าว เพื่อศึกษาว่าจะนำมาใช้เป็นพลังงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ซึ่งขณะนั้นประเทศฟิลิปปินส์เริ่มมีความสนใจเรื่องพลังงานทดแทนกันมาก ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีใครเริ่ม หลังจากนั้น ผมก็กลับมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ พร้อมกับศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งพลังงานลม, ไบโอแมส, Gasification, แสงอาทิตย์ กระทั่งไปเรียนปริญญาเอกที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์  หลังจากเรียนจบก็กลับมาเป็นอาจารย์ตามเดิม

เข้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนได้อย่างไร

หลังจากศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนอยู่นาน ผมก็เริ่มหันมาศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม และพบว่า ขยะจากพลาสติกในบ้านเรามีอยู่มาก จึงอยากแก้ปัญหาพลาสติกที่มันล้นบ่อกลบฝัง เมื่อแก้แล้ว ก็ต้องทำให้ได้ประโยชน์มากกว่าการเผาทิ้งไปเฉย ๆ จึงเกิดเป็นที่มาของการแปรพลาสติกเป็นน้ำมัน เนื่องจากเรารู้ว่า พลาสติกผลิตมาจากน้ำมัน ถ้าเราย้อนกลับไปได้ในขณะที่น้ำมันกำลังขาดแคลน ต้องมีคนให้ความสนใจแน่นอน นี่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัท พรอมา จำกัด เมื่อ 10 ปีที่แล้ว

อนาคตพลังงานของไทยจะเป็นอย่างไร
ก่อนอื่นต้องถามว่า คนขาดพลังงานได้ไหม คนถูกกระตุ้นด้วยการใช้พลังงานมาตลอด เราไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเมื่อตอนไม่มีพลังงานได้ เมื่อเรารู้ว่าน้ำมันกำลังจะหมด คำตอบคงมีอยู่ไม่มาก นั่นคือ การหาพลังงานทดแทน ประเทศไทยโชคดีที่อยู่ในพื้นที่ที่สามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี มีวัตถุดิบสำหรับการผลิตไบโอแมสเยอะ แล้วก็หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่า เราอยากจะทำหรือไม่ทำ

มองว่าไบโอแมสเป็นพลังงานทดแทนที่ดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม เราต้องอยู่กับไบโอแมส เนื่องจากประเทศไทยสามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี พืชที่ปลูกก็มีความหลากหลาย ทั้งที่กินได้อย่างข้าว อ้อย มันสำปะหลัง กระทั่งของที่กินไม่ได้แต่นำมาใช้เป็นพลังงานได้อย่างสบู่ดำ แล้วของที่เหลือจากการเพาะปลูกพืชอาหารอย่างข้าว มีฟาง แกลบ ที่เหลือทิ้ง อ้อยก็มีชานอ้อย ใบอ้อย กากน้ำตาล เหลือทิ้ง มันสำปะหลังก็มีการทิ้งเหง้ามันสำปะหลัง เหล่านี้เราเลือกได้ว่าจะใช้ประโยชน์หรือจะทิ้งมันไป มีคนเคยให้ความเห็นที่เป็นความขัดแย้งระหว่างการปลูกเพื่อเป็นอาหารและพลังงาน โดยส่วนตัวผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับวิธีที่เราจัดการมากกว่า คนไทยเราถ้าทำพออยู่พอกิน เรามีเหลือมหาศาล เพียงแต่เราต้องคิดว่าจะใช้ของที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร

ถือว่าบ้านเรามีข้อได้เปรียบด้านพลังงานทดแทน

เรามีการใช้พลังงานทดแทนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบกับหลายประเทศ บางอย่างเราคิดและทำได้ก่อนประเทศอื่น เพียงแต่การพัฒนาของเรายังช้ากว่าบางประเทศ อาทิ ประเทศเกาหลีใต้ซื้อโรงกลั่นน้ำมันช้ากว่าไทยนิดหน่อย แต่ปัจจุบันเขากลับเอาโรงกลั่นน้ำมันที่ผลิตโดยเกาหลีมาเสนอขายประเทศไทย

ทางกลุ่มพลังงานทดแทน ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายพลังงานทางเลือกไว้อย่างไร
การใช้พลังงานเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมเดินไปได้ ทางกลุ่มฯ ได้มุ่งดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงาน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีพลังงานเพียงพอที่จะดำเนินการผลิตของตนเองต่อไปได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ ไม่สร้างความเสียหายให้สิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้นทุนทางพลังงานต้องไปสูงจนเกินไป

มีการประสานการทำงานกับภาครัฐหรือไม่
เรามีการทำงานประสานกับภาครัฐตลอด เมื่อมีปัญหาด้านพลังงานหรือเรื่องที่กระทบกับเรา เราก็พยายามชี้แจงให้ภาครัฐทราบ บางเรื่องที่เป็นประโยชน์กับภาครัฐ เราก็เสนอแนะให้ทราบเช่นเดียวกัน อาทิ ปัญหาของพลังงาน แนวโน้มพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจ

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทยปัจจุบันเป็นอย่างไร
ตัวเลขประเมิน ณ ปัจจุบันมีเพียง 6-7% และมีการคาดการณ์กันว่าในอีก 10 ปี สัดส่วนตรงนี้จะขยายเป็น 12%

พลังงานทดแทนใดในประเทศไทยที่มีความน่าสนใจ
หลายคนบอกว่า พลังงานแสงอาทิตย์น่าสนใจ แต่จากการที่ผมได้ไปศึกษามาพบว่า ประเทศไทยมีเมฆมาก ทำให้ไม่สามารถรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ ทำให้ไม่มีความสม่ำเสมอของพลังงาน พลังงานลม ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพราะลมบ้านเราไม่ได้มาจากทิศทางเดียว แถมมีบางช่วงเวลาที่ลมหยุดนิ่ง

 


ที่ผมคิดว่าน่าสนใจจริง ๆ คือขยะมูลฝอย ถ้าจัดการดี ๆ ก็สามารถนำมาเป็นพลังงานได้ อีกเรื่องคือ พลังงานน้ำขนาดเล็ก ซึ่งประเทศไทยมีเขื่อนชลประทานเยอะมาก แต่มีความสูงของระดับน้ำต่ำ การนำน้ำมาผลิตพลังงาน ต้องใช้ระดับน้ำที่มีความสูงต่างกัน จึงต้องใช้เทคโนโลยีแบบใหม่เข้ามาช่วย อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนไม่สามารถทำได้เอง เพราะเขื่อนต่าง ๆ เป็นของรัฐบาล

ในอนาคตเราจะเห็นพลังงานนิวเคลียร์ในบ้านหรือไม่
นิวเคลียร์ เป็นพลังงานที่เราไม่สามารถทำตามใจได้ การดำเนินการต้องผ่านสำนักงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุม และต้องมีการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัย ซึ่งผมและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มั่นใจว่า ไม่มีปัญหา แต่เมื่อประชาชนไม่พร้อม โครงการก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นมาได้ในเร็ว ๆ นี้

Last Updated on Monday, 30 April 2012 09:23

Our Partner