You are here:  

โครงการ OPOAI ปี 2556

Friday, 17 May 2013 11:35
Print PDF


กระทรวงอุตสาหกรรม  จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI)  ปี 2556     ให้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  สถานประกอบการ และที่ปรึกษา ในภาคกลางและภาคตะวันออกทั้ง 25 จังหวัด โดยมี นายพงษ์เทพ       จารุอำพรพรรณ (ที่ 4 จากซ้ายมือ)  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวันชัย  พนมชัย (ที่ 5 จากซ้ายมือ) ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล และผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 แผนงานร่วมชี้แจงแนวทางดังกล่าว  เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตร    ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างผู้นำ  เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรม การ์เด้นท์ คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา

Our Partner