You are here:  

เยือนถิ่นเมืองเหนือ รับลมหนาว

Thursday, 25 October 2012 17:16
Print PDF


เรื่อง: นาทลดา ทองมาก
ภาพ: รสรินทร์ หอมมาก, สุธาวีณ์ นนทรี

ก่อนลมร้อนจะมาเยือน เราขอทิ้งทวนลมหนาวกับบรรยากาศของยอดดอยในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติ สถาปัตยกรรมเก่า ๆ ตามแบบล้านนา บางแห่งก็เก๋ ๆ ตามรูปแบบการประยุกต์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ผสมกลมกลืนไปด้วยกัน วัฒนธรรมประเพณีแบบโบราณ ผู้คนที่เปี่ยมด้วยไมตรี สำเนียงคนเมือง และนักท่องเที่ยวหลากหลายสัญชาติ

มาเชียงใหม่ทั้งที นอกจากดอยสุเทพแล้ว ถ้าไม่ขึ้น ดอยอินทนนท์ ก็ถือว่ามาไม่ถึง อินทนนท์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทย และมีอากาศหนาวเกือบตลอดทั้งปี บนยอดดอยมี อ่างกาหลวง ซึ่งเป็นหนองน้ำในหุบเขาที่รวบรวมพันธุ์พืช และนกป่านานาชนิดที่หาดูได้ยาก รวมทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจ้าอินทมิชยานนท์ อดีตเจ้าเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นที่ตั้งของสถานีเรด้าของกองทัพอากาศไทยอีกด้วย

ที่ดอยอินทนนท์นี้ยังเป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ซึ่งกองทัพอากาศสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพะเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเส้นทางสายนี้ ยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของขุนเขาอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา

ไม่ไกลกันนักเป็นที่ตั้งของโครงการหลวงดอยอินทนนท์ ที่มีของขึ้นชื่ออย่างไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณ อาทิ คาร์เนชั่น เบญจมาศ สแตติส ยิบโซ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมแปลงดอกไม้ และห้องแล็ปเพาะพันธ์ ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ บนดอยอินทนนท์ ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเส้นทางที่สวยที่สุดของเมืองไทย ขนาดภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง “รักจัง” เลือกใช้เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำ นั่นคือ เส้นทาง กิ่วแม่ปาน บนเส้นทางกิ่วแม่ปาน มีสัญลักษณ์สำคัญเป็นก้อนหินสองแท่ง ที่เรียกว่า ผาแง่มน้อย รวมทั้งกุหลาบพันปีที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม โดยนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางศึกษาธรรมชาติในเส้นทางกิ่วแม่ปานนี้ ต้องขออนุญาตจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก่อน แต่ต้องบอกก่อนว่าช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคมของทุกปี ที่นี่เขาปิดเพื่อให้ป่าได้ฟื้นตัวจากการรบกวนของมนุษย์

ดอยปุย

สถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกใช้เป็นแปลงปลูกฝิ่น กระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีรับสั่งให้ทางการเข้ามาดูแล พร้อมให้ความรู้ด้านการเกษตร จนทำให้ชาวบ้านหันมาปลูกพืชผักสวนครัวทดแทนการปลูกฝิ่น และถือเป็นจุดเปลี่ยนของชาวเขาเผ่าม้ง ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ที่ดอยปุยแห่งนี้ จากแปลงพืชผักสวนครัวที่เติบโตได้ดีมีคุณภาพสูงจากการมีอากาศที่หนาวเย็น สร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัว กระทั่งกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเชียงใหม่ในที่สุด

ที่ดอยปุยนี้ มี ชมรมมักคุเทศน์น้อย ซึ่งมีหน้าที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีของชาวม้ง พร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งให้แก่นักท่องเที่ยว ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่า สร้างรายได้ให้แก่เด็ก ๆ ในช่วงวันหยุด

และเนื่องจากมีประวัติความเป็นมายาวนาน การท่องเที่ยวดอยปุย จึงเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเสียส่วนใหญ่ ในและวัน มะคุเทศน้อยจะพานักท่องเที่ยวเดินชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวม้ง อาทิ ปืนไม้ที่ใช้ล่าสัตว์ในสมัยก่อน ซึ่งหากนักท่องเที่ยวคนใดอยากลองยิงปืนไม้ ก็สามารถลองกันได้ในราคาไม่แพง การตำข้าว นวดแป้ง ที่สำคัญคือ ต้นฝิ่น ที่นำมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม

ของฝากของที่นี่มีให้เลือกมากมาย ส่วนใหญ่มักเป็นของทำมือ อาทิ ชา ลูกท้อ เครื่องเงิน พลอย เสื้อผ้าชาวม้ง รองเท้าเย็บมือแบบจีน

นอกจากนี้ เชียงใหม่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ไม่น่าพลาด อาทิ


สถานีวิจัยดอยปุย

สวนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อทรงสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาบนที่สูง เพื่อจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ในการดำเนินการวิจัยทดลองและขยายพันธุ์พืชเขตหนาว เรียกได้ว่าเป็น สวนประวัติศาสตร์ของการเกษตรบนที่สูง

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์  เมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาที่เชียงใหม่ ทั้งยังใช้เพื่อรองรับพระราชอาคันตุกะชาวต่างชาติ

พระตำหนักขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมแบบเรือนไทยภาคกลางที่เรียกว่า เรือนหมู่ ประกอบด้วย ท้องพระโรง ห้องเสวย ห้องบรรทม และห้องสรง โดยเปิดให้เข้าชม 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า (8.30-11.30 น.) และช่วงบ่าย (13.00-15.30 น.) ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

ภายในประกอบด้วยไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณ สวนกุหลาบพันปีสายพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ สวนกุหลาบอังกฤษ สวนบอนไซ แปลงผักเมืองหนาว แปลงผลไม้เมืองหนาว นอกจากนี้ยังมีจุดชมการสาธิตการชงชาพร้อมชิมชา ซึ่งเป็นผลผลิตในสถานีฯ อีกด้วย

น้ำตกศรีสังวาล

เป็นน้ำตกหินปูนขนาดกลางที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีความสูงประมาณ 20 ชั้น ให้บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนของครอบครัว นอกจากนี้หากเดินเท้าเข้าไปป่าประมาณ 8 ชม. จะพบกับ น้ำตกห้วยหก เป็นน้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 20 เมตร ที่สำคัญ นี่คือต้นกำเนิดของแม่น้ำปิง

Our Partner