You are here:  

Automation Industry

Monday, 01 October 2012 11:53 administrator
Print PDF


ก้าวไปให้ทันยุค –ปลุกจิตสำนึกคุณภาพ

เรียบเรียง: สุชาติ สวัสดิยานนท์

ในปัจจุบันระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมไม่เพียงแต่ต้องการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนเหมือนในอดีตเท่านั้น แต่ระบบอัตโนมัติวันนี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทั้งในด้านคุณภาพความยืดหยุ่นในการผลิต ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เคยใช้คนผู้มีทักษะดีเยี่ยมในการประกอบ อัตราความผิดพลาดจะอยู่ประมาณ 1-1.5 % แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตโนมัติ โดยมีหุ่นยนต์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ รวมทั้งระบบการตรวจสอบความผิดผลาดในขั้นตอนของการควบคุมคุณภาพ ซึ่งอัตราความผิดพลาดลดลงอยู่ที่ 0.00001% โดยจะพบระบบโรงงานอัตโนมัติอยู่ในอุตสากรรมหลากหลาย เช่น พื้นที่ปฏิบัติงานที่อันตราย โรงกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมโลหะและเหมืองแร่ อุตสาหกรรมอาหาร และการเกษตร เป็นต้น

งานวิจัยและปฏิบัติการของเรามุ่งเน้น การศึกษาเครื่องมือ การวัด การตรวจสอบ และควบคุม ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบควบคุมที่โปรแกรมได้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบฝังตัว การประมวลสัญญาณ และไมโครโปรเซสเซอร์ การติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่าย และการอินเตอร์เฟสกับเครื่องควบคุม นอกจากนี้แล้วการวัดและการตรวจสอบอัตโนมัติด้วย Machine Vision และ การประมวลผลภาพเป็นงานวิจัยภายหลัง ของห้องปฏิบัติการในปัจจุบัน

ขุมกำลังระบบอัตโนมัติยุคนี้
ในยุคที่อุตสาหกรรมไม่อาจหยุดนิ่ง ต้องก้าวเดินให้ทันไปกับโลกาภิวัตน์ที่ไปอย่างไร้พรมแดนนั้น ความคล่องตัวในการดำเนินการ ความสะดวกสบายในแต่ละขั้นตอนทำงาน ที่มี “ระบบอัตโนมัติ” (Automation) เข้ามาเป็นกลไกหลักที่ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ข้อสำคัญคือ สามารถกำกับคุณภาพตามที่กำหนดไว้ได้ สายการผลิตอัตโนมัติในยุคแรก ๆ ที่มีการใช้กันมาก่อนหน้าเช่น Programmable Logic Controller  (PLC) หรือ Distributed Control System (DCS)  และ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) อันเป็นระบบตรวจสอบและควบคุมอัตโนมัติในสายการผลิตของโรงงาน ทั้งงานด้านโทรคมนาคมสื่อสาร การบำบัดน้ำเสียในโรงงาน อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันและก๊าซ สายการผลิตด้านการประกอบรถยนต์ เป็นต้น

ยุคสมัยที่จะต้องก้าวไปอย่างรวดเร็วจึงทำให้ระบบอัตโนมัติที่ใช้ภายในโรงงาน จึงต้องผสมผสานศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ นาโนเทคโนโลยี เข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ระบบควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ แต่อยู่ในขนาดกะทัดรัด มากขึ้น เพื่อสามารถนำไปติดตั้งในแต่ละส่วนของโรงงานที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างลงตัวมากที่สุด

ระบบ MEMS หรือ Micro-Electro-Mechanical Systems ถือว่าเป็นการต่อยอดครั้งสำคัญในวงการระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นการเสริมแรงอย่างเต็มที่ให้กับระบบไมโครโพรเซสเซอร์ที่ใช้ในชิปของแต่ละส่วนประกอบการในกลไกให้สามารถควบคุมและตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเปรียบเสมือนว่า ระบบ MEMS จะเข้ามาช่วยเติมเต็มให้ระบบอัตโนมัติในสายการผลิตแต่ละประเภทมี “มันสมอง” ซึ่งเปรียบเสมือนแต่ละ IC ระบบตรวจจับ ควบคุมนั่นก็คือ ระบบประสาททีมีอยู่ในทุกส่วนของร่างกาย และระบบกระตุ้นการทำงานก็เปรียบเหมือนแขนขาที่ทำให้งานการผลิตเดินหน้าไปตามที่ได้กำหนดไว้

ระบบ MEMS นั้น จะใช้กันในสายการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายประเภทคือ เครื่องซักผ้า, รถยนต์, เครื่องดูดฝุ่น (ส่วนกรองสิ่งสกปรก), เตาไมโครเวฟ หรือในโฮมเธียเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องเทอร์โมมิเตอร์ เครื่องพิมพ์, อุปกรณ์ในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น

ความใฝ่ฝันประการสำคัญของนักอุตสาหกรรมที่พยายามนำเอาระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาใช้อย่างเต็มที่นั่นก็คือ “คงมีสักวันหนึ่งที่จะมีการปรับเปลี่ยนให้โรงงานแต่ละแห่งนั้น เป็นระบบอัตโนมัติอย่างครบวงจรทั้งโรงงาน” หรือที่เรียกว่า Fully –Automated Factory ความใฝ่ฝันดังว่านี้ หากเป็นเมื่อสัก 20 ปีที่แล้ว คงถือว่าเป็นเรื่องที่ไกลเกินฝันอยู่พอสมควร แต่สำหรับวันนี้แล้ว มีเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้เรื่องใด ที่ไม่มีโอกาสเป็นจริงบ้าง??? ต้องยอมรับว่า ในช่วงก่อนหน้านี้ หากจะคิดสร้างโรงงานอุตสาหกรรมให้ไปสู่การเป็นอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบนั้น จะต้องใช้งบประมาณที่มหาศาลพอสมควร เพราะเหตุที่จะต้องสร้าง “Super Robots” หรือหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ที่มีแขนขาเกาะเกี่ยวการทำงานทั่วทั้งโรงงานได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง
ติดตามอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสาร Thailand Industrial Today ฉบับที่ 49
Last Updated on Wednesday, 29 August 2018 13:08

Our Partner