You are here:  

ON-SITEs: Thai-Danish Farm

Tuesday, 18 September 2012 11:05 administrator
Print PDF

 “ไทย-เดนมาร์ค” นมคนไทย

เน้นกระบวนการ สด สะอาด ปลอดภัย


เรื่อง/ภาพ อารินทร์  ปันทะวงศ์

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของโลกมีทิศทางที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ส่งผลต่อยอดการส่งออก และนำเข้าอาหารของประเทศไทย ที่ต้องเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในและนอกประเทศ เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตอันดับต้น ๆ ด้านอุตสาหกรรมอาหาร

“นมวัวแดง” ชื่อนี้คุ้นหูมานาน และคนส่วนใหญ่มองว่า เมื่อของที่อยู่มานานมักมีความเก่าแก่ ไม่น่าสนใจ แต่วันนี้ทางทีมงาน TiT จึงได้ขอเข้าไปสัมผัสกระบวนการผลิตให้หายข้องใจว่า มีความเก่าแก่จนถึงเครื่องเลยหรือไม่

นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ รักษาการ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จึงได้ออกมาให้คำตอบ พร้อมกับการรีรูปลักษณ์ครั้งใหม่ รวมถึงการเข้าถึงใส่ใจ เพิ่มคุณภาพการผลิตในผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัยมากขึ้น

 

ติดตามอ่านได้ในนิตยสาร Thailand Industrial Today ฉบับเดือน กรกฎาคม

Last Updated on Wednesday, 02 September 2015 13:23

Our Partner