You are here:  

กสอ. มอบรางวัลผลประกวดนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ

Tuesday, 18 September 2012 10:57 administrator
Print PDF
พร้อมจัดนิทรรศการนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดพิธีมอบรางวัล 10 อันดับที่ชนะการประกวดรางวัลนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์(อาหารเพื่อสุขภาพ) ภายใต้โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2555 เพื่อร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการหัวคิดทันสมัยร่วมดัน “ครัวไทยสู่ครัวโลก”

นายมาณพ ชิวธนาสุนทร ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวในพิธีเปิดงานนิทรรศการและการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ว่า จากการที่สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ “ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการ ส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2555 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบสินค้าอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการส่งเสริมภูมิปัญญานวัตกรรมอย่างเหมาะสมตามศักยภาพในแต่ละพื้นที่ต่างๆ ของภูมิภาค การสนับสนุนให้เกิดการสร้างธุรกิจเดิมสู่ธุรกิจสร้างสรรค์ การผลักดันให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งการสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาด

“การสร้างนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการ นวัตกรรมด้านดีไซน์ หรือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ล้วนเป็นการสร้างมูลค่า (Value Creation) ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ กสอ.จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และกระตุ้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้กับ SMEs ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยิ่งทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่าง โดดเด่น และสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบในเวทีที่ไร้ซึ่งกำแพงแห่งการกีดกันที่กำลังใกล้เข้ามาถึงในอีกไม่ช้า”นายมาณพ กล่าว

ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดฯ ทั้งหมด 66 ราย และทำการคัดเลือกผู้เข้าประกวดฯในรอบแรกให้เหลือ 22 ผลงาน ก่อนจะคัดเลือกและตัดสินในรอบสุดท้ายให้เหลือเพียง 10 ผลิตภัณฑ์ จาก 10 หน่วยงาน โดยผลการตัดสินการประกวดฯ เป็นดังนี้

รางวัลที่ 1 ผลิตภัณฑ์ฟรุ๊ตตี้มูสลี่สเปร๊าไรท์ จากบริษัท ซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด ได้รับโล่ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลที่ 2 ผลิตภัณฑ์ลูกเดือยหุงสุกเร็ว จากห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่เล็กฟูดโปรดักท์ ได้รับโล่ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลที่ 3 ผลิตภัณฑ์ยำหอยลายอบกรอบ จากบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด ได้รับโล่ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 10,000 บาท

ส่วนรางวัลชมเชยมี 7 รางวัล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลละ 5,000 บาท
1.ผลิตภัณฑ์เนื้อมะพร้าวแช่แข็ง อร่อยดี จากบริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด
2.ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอบกรอบชนิดแท่ง 2 รสชาติ จากวิสาหกิจชุมชนบ้านธัญญาทิพย์
3.ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะปิก้อน จากวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรปลวกเกตุ
4.ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ จีไอไดเอ็ท จากบริษัท ฟาร์มคิดดี จำกัด
5.ผลิตภัณฑ์เมี่ยงบาร์ จากบริษัท สยามไฟน์ฟู้ดส์ จำกัด (บ้านขนมไทยใส่ใจ)
6.ผลิตภัณฑ์กะหรี่พั๊ฟนมสด จากขนมบ้านครูยุ
7.ผลิตภัณฑ์ปลาเค็มอบโอโซน จากอ๊อดปลาเค็ม


Last Updated on Wednesday, 02 September 2015 13:23

Our Partner