You are here:  

ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จัดสัมมนาให้ความรู้ ต่อยอดอุตสาหกรรมทุกพื้นที่

Monday, 17 September 2012 12:00 administrator
Print PDF

 

 

 เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นนำภายใต้ตราสินค้า Schneider Electric และผู้นำด้านการบริหารจัดการพลังงานระดับโลก ได้จัดงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยเน้นย้ำในเรื่องของการประหยัดพลังงานในหัวข้อ Energy Management Solution and New Innovative Technology ซึ่งมีผู้ประกอบการในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อจะนำไปปรับใช้ในโรงงานของตนเองต่อไป
ซึ่งในงานมีหัวข้อที่น่าสนใจอาทิ  การเลือกใช้มิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าและการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการเลือกใช้ระบบคาปาซิเตอร์ให้เหมาะสม โดยนายอิทธิศักดิ์ เม้ามีทรัพย์ Product Marketing Manager - Energy Management การสตาร์ตมอร์เตอร์อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน IECโดยนายพีร คงฤทธิ์ (Sale Engineer) หลักการและเทคโนโลยีของระบบออโตเมชั่นและมาตรฐานการสื่อสารแบบต่างๆ โดยนางสาวประอรรัตน์ กีรติผจญ (Operational Marketing Leader) และหัวข้อที่น่าสนใจอีกมากมาย
ทั้งนี้บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ยังมีเป้าหมายที่จะจัดสัมมนาให้ครบทุกภาคของประเทศไทย เพื่อกระจายความรู้ให้ทั่วถึงยังผู้ประกอบการทกกลุ่มอุตสาหกรรม

Last Updated on Wednesday, 02 September 2015 13:23

Our Partner